Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk:
II. KREDITNI IN DOKUMENTARNI POSLI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE
B. DOKUMENTARNI POSLI
c) UVOZNI (NOSTRO) AKREDITIVI

2.   Nadomestilo za obdelavo vloge za odprtje akreditiva z odloženim polaganjem kritja 0,25% min 50,00 EUR
      trimesečno
5.  Prevzem in pregled dokumentov 0,15% min 40,00 EUR

d) IZVOZNI (LORO) AKREDITIVI

2.  Prenos akreditiva na drugo banko  0,10%  min. 20,00 EUR 
3.  Potrditev  po dogovoru
5. Prevzem in pregled dokumentov 1,15% min 40,00 EUR
11. Priprava/pregled osnutka akreditiva ter svetovanje   min 30,00 EUR

Opomba: Tarifne postavke za akreditive veljajo in se smiselno uporabijo tudi za Standby akreditive.

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 1. 11. 2017 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani Cenik storitev

Ljubljana, 18.10.2017