Obveščamo vas o spremembi Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za pravne osebe, ki bodo stopili v veljavo dne 7.9.2017.

Spremembe Splošnih pogojev so naslednje:

V rubriki »Izvršitev plačilnega naloga« (8. člen Splošnih pogojev) se doda odstavek:

»Uporabnik je izrecno seznanjen, da imajo banke posrednice in banka prejemnica pravico zavrniti uporabnikovo izvršitev transakcije iz razlogov na katere banka ne more ali kljub vsem prizadevanjem ne uspe vplivati. V zvezi s tem se uporabnik tudi izrecno odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom do banke zaradi zamude pri izvršitvi ali zaradi zavrnitve uporabnikove transakcije, oziroma kakršnimkoli drugim zahtevkom do banke.«

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 7.9.2017. Celotni trenutno veljavni Splošnih pogojev za opravljanje plačilnih storitev preko transakcijskega računa za pravne osebe so objavljeni na spletni strani.