Obvestilo o nadgradnji medbančnega Sistema za izmenjavo e-računov in prilagoditev zadevnih Splošnih pogojev, Navodil in Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana, za področje poslovanja pravnih oseb, od 1. 7. 2017.

Obveščamo vas, da je Sistem E-račun, v katerem poslovne banke in Uprava Republike Slovenije za javna plačila svojim uporabnikom elektronskih rešitev omogočajo izmenjavo e-računov, e-prijav in e-povratnic med pošiljatelji in prejemniki ter izjav izdajateljev za vključitev v sistem, s 1. junijem 2017 nadgrajen.

Nadgrajeni sistem uporabnikom omogoča tudi izmenjavo novih e-dokumentov, neposredno povezanih z e-računi. Uporabniki sistema bodo poslej lahko med seboj izmenjevali tudi e-predračune, e-opomine, e-dobropise, e-bremepise, e-naročilnice in e-dobavnice. Prejemniki e-dokumentov pa bodo lahko prejeti e-dokument preko sistema tudi zavrnili pošiljatelju.

Z nadgradnjo sistema bodo udeleženci lahko vse e-dokumente, neposredno povezane e-računom, pošiljali svojim prejemnikom preko enotnega sistema in jim za to ne bo treba iskati alternativnih rešitev. Sistem E-račun pri izmenjavi povezuje gospodarski sektor z javnim sektorjem, saj vsem pravnim subjektom omogoča, da e-račune do proračunskih uporabnikov, ki od 1. 1. 2015 naprej, sprejemajo le račune v elektronski obliki, posredujejo preko sistema. Sistem je uvedla večina bank v Sloveniji in ga uporabniki uporabljajo od leta 2011, ko je sistem z izmenjavo preko Bankarta, zaživel v celoti.

Za uporabnike sistema je na javnih spletnih straneh Združenja bank Slovenije na naslovu www.zbs-giz.si objavljen Priročnik za uporabnike sistema E-račun, ki je dopolnjen z vsebino novih e-dokumentov.

Na podlagi zgoraj omenjene nadgradnje Sistema za izmenjavo e-računov z e-dokumenti, smo v spletni banki Sberbank banke dopolnili funkcionalnost E-računov z e-dokumenti. Posledično so prilagojeni obstoječi Splošni pogoji za E-račun, Navodila za uporabo Poslovnega Spleta in rubrika E-račun v Tarifi nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana.

Ljubljana, 19.6.2017