Obveščamo vas o spremembi Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana, za področje poslovanja pravnih oseb, ki bo stopila v veljavo s 1. 6. 2017.

Spremembe tarifnih postavk so naslednje:

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.4  Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR v valuti EUR, v kolikor končno dnevno stanje presega 10 mio EUR dnevno 0,40% p.a. od celotnega stanja na TRR

 

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN

1.8  Nadomestilo za vodenje sredstev na Sberbank e-obrestnem računu v valuti EUR, v kolikor končno dnevno stanje presega 10 mio EUR dnevno 0,40% p.a. od celotnega stanja na Sberbank e-obrestnem računu

 

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 1. 6. 2017 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani Cenik storitev.