Ne pozabite, da je potrebno »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu« oddati do 28. februarja 2017!

   
Za leto 2016 se pri obdavčevanju obresti od denarnih depozitov (to so depoziti in varčevanja) pri bankah in hranilnicah uporabljajo določila Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Če skupni znesek obresti denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih skladno s predpisi v Sloveniji, ter v bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ki je bil dosežen v davčnem letu 2016, presega 1.000 EUR, morate davčni rezidenti Slovenije do 28. februarja 2017 vložiti posebno davčno napoved na predpisanem obrazcu "Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, ki so bile dosežene v preteklem letu".

Obrazec MF-DURS obr.DOHKAP št.2 za oddajo napovedi vam je na voljo na spletni strani Finančne uprave RS: http://www.fu.gov.si