Skladno z odločitvijo Državnega zbora bo 2. januarja 2017 dela prost dan. Obveščamo vas, da se skladno s tem, plačila na ta dan ne bodo izvrševala.

Vse elektronske plačilne naloge, ki imajo, ali bodo imeli določen datum izvedbe 2. 1. 2017, bomo avtomatično izvedli naslednji delovni dan, 3. 1. 2017.

Uporabniki elektronske in mobilne banke lahko izvedbo oddanega elektronskega plačilnega naloga prekličete oz. spremenite datum izvedbe, najkasneje dan pred izvršitvijo.