Obvestilo o spremembi Tarife nadomestil za storitve in Splošnih pogojev za uporabo storitve Sberbank Poslovni splet Sberbank banke d.d., Ljubljana, za področje poslovanja pravnih oseb, od 1. 12. 2016.

 
Obveščamo vas, da se zaradi tehnoloških in varnostnih posodobitev storitve elektronskega bančništva, s 16.11.2016 ukinja ponudba in obnova Sberbank Poslovni splet pametne kartice in fiksnih čitalcev pametnih kartic.

Posledično bodo zadevne spremembe, poleg ostale relevantne dokumentacije, izvedene v Tarifi nadomestil za storitve in Splošnih pogojih poslovanja za uporabo storitve Sberbank Poslovni splet Sberbank banke d.d., Ljubljana.

Več o spremembi Tarife nadomestil.