Finančna uprava Republike Slovenije bo na podlagi avtomatične izmenjave informacij pričela prejemati podatke od večine držav, ki so pristopile k izmenjavi podatkov o finančnih računih bank in hranilnic, ki jih imajo rezidenti RS odprte v tujini.

 
Od 1. januarja 2017 bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) na podlagi avtomatične izmenjave informacij pričela prejemati podatke od večine držav, ki so pristopile k izmenjavi podatkov o finančnih računih bank in hranilnic (plačilni računi - transakcijski računi, depozitni računi, skrbniški računi in podobno), ki jih imajo rezidenti RS odprte v tujini. To pomeni, da bo Furs prejel podatke o vseh finančnih računih (vključno s podatkom o stanju na računu ali vrednostjo računa), ki jih imajo rezidenti RS odprte v tujini.

Zavezancem, ki doslej FURS še niso sporočili odprtega finančnega računa v tujini, svetujemo, da to storijo čim prej. Če boste to storili sami, še preden bo do podatka o vašem računu v tujini prišel FURS, se boste lahko izognili kazni. Če imate odprt finančni račun v tujini, ga morate, kot narekuje zakonodaja, namreč v osmih dneh od odprtja prijaviti finančnemu uradu.

Vir in več informacij: www.fu.gov.si