Obvestilo o spremembi Splošnih pogojev poslovanja s Sepa direktno obremenitvijo (SDD) in Urnika plačilnega prometa Sberbank banke d.d., Ljubljana, za področje poslovanja pravnih oseb, od 20. 11. 2016.

 

Obveščamo vas, da z dnem 20.11.2016 stopijo v veljavo nova Pravila delovanja plačilnega sistema SEPA DD (Sepa Direct Debit Core Rulebook version 9.2 in Sepa Direct Debit Business to Business version 7.2).

Posledici uvedbe navedenih pravil sta, tako za Osnovno, kot za Business to Business shemo, med drugim:

I. Sprememba rokov za posredovanje SDD do ponudnika plačilnih storitev prejemnika plačila.

II. Izenačitev rokov za pošiljanje prvih in enkratnih SDD ter ponavljajočih SDD.

Več o spremembah.

Spremembe bodo implementirane v Splošne pogoje poslovanja s Sepa direktno obremenitvijo in Urnik plačilnega prometa Sberbank banke d.d..