Spremenili smo Tarifo nadomestil za pravne osebe.

 

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN

1.2.4 Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR
v valuti EUR, v kolikor končno dnevno stanje presega 15 mio EUR 
 dnevno 0,40% p.a. od celotnega stanja na TRR 

B. SBERBANK E-OBRESTNI RAČUN

1.2.4 Nadomestilo za vodenje sredstev na TRR
v valuti EUR, v kolikor končno dnevno stanje presega 15 mio EUR 
 dnevno 0,40% p.a. od celotnega stanja na TRR 

Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d. in objavljena na spletni strani.