Spremenili smo Tarifo nadomestil za pravne osebe.

Obvestilo o spremembi Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana, za področje poslovanja pravnih oseb, od 1. 9. 2016.

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 1. 9. 2016 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana.

Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d. in objavljena na spletni strani.