Če trenutno ne iščemo vašega profila, vam predlagamo, da se vpišete v bazo kandidatov za zaposlitev in nam pošljete svoj življenjepis.

LinkedIn

Izziv za vas?

Veselimo se vaše elektronske prijave.

 
 
 
 
 

Poimenujete datoteko s svojim imenom in priimkom (CV-Ime-Priimek).

 
 
 
 

Pošlji


Izjava o varovanju osebnih podatkov

S posredovanjem svojih osebnih podatkov dovoljujem, da Sberbank hrani moje podatke in jih elektronsko obdeluje z namenom vodenja podatkov zainteresiranih kandidatov za zaposlitev  v banki, in sicer toliko časa, da bo dosežen namen, za katerega se zbirajo in vodijo oziroma največ 12 mesecev.

Moji osebni podatki in podatki o posredovanih izkušnjah se lahko posredujejo tretjim osebam le z  mojih izrecnim soglasjem. Strinjam se, da me zaposleni Sberbank banke d.d. lahko kontaktirajo z namenom izvedbe izbirnega postopka za zaposlitev.

Zgornje dovoljenje se lahko kadarkoli prekliče v pisni obliki (velja Elektronsko sporočilo na zaposlitev@sberbank.si)