• Vaše naloge:

  • Trženje in prodaja vseh bančnih produktov na področju poslovanja z mikro podjetji v skladu s strategijo banke in poslovnimi načrti poslovne mreže.
  • Pridobivanje novih strank na področju regije poslovanja podružnice.
  • Izpolnjevanje osebnega plana in ciljev.
  • Svetovanje strankam.
  • Pridobivanje ustrezne dokumentacije, priprava kreditnih predlogov in komunikacija s stranko.
  • Informiranje strank o depozitnih, zavarovalniških in investicijskih produktih.
  • Izvajanje poprodajnih aktivnostih (obiski strank, pisno obveščanje o zadovoljstvu in potrebah strank ipd.).
  • Opravljanje nalog v zvezi z določili glede preprečevanja pranja denarja in financiranje terorizma.
  • Reševanje reklamacij.
  • Skrb za izterjavo.

  Vaš profil:

  • Imate visoko / univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri.
  • Imate delovne izkušnje iz opisanega področja dela (najmanj 1 leto).
  • Poznavanje bančnega poslovanja in produktov.
  • Sposobnost komuniciranja s strankami, pogajalske sposobnosti, prodornost in moč vplivanja na druge.
  • Imate aktiven in ciljno naravnan pristop do dela.
  • Ste dobri v znanju angleškega jezika, tako govorno in pisno (tudi strokovna terminologija).

  Vaša priložnost:

  • Zaposlitev je za določen čas (nadomeščanje sodelavke na materinskem in starševskem dopustu).
  • Vaša vloga bo pomembna pri poslovni uspešnosti področja.
  • Postali boste del izkušenega in dinamičnega tima, ki stremi k doseganju odličnih poslovnih rezultatov.
  • Imeli boste priložnost za osebni in strokovni razvoj ter samostojno delo, ob katerem boste lahko uresničili svoje potenciale.

  Izziv za vas?

  Veselimo se vaše elektronske prijave do 28.4.2017.

  Več informacij