• Prodajni kanal Bank@Work (skrajšano B@W) je prodaja bančnih produktov in storitev fizičnim osebam, zaposlenim v podjetjih segmenta velika, srednja, mala in mikro podjetja, s katerimi ima banka poslovni odnos oz. si želi vzpostaviti poslovni odnos v bližnji prihodnosti.

   

   Vaše naloge:

  - Koordinacija dela B@W z velikimi, srednjimi in malimi ter mikro podjetji in poslovnimi enotami.

  - Izvajanje B@W v skladu s poslovno strategijo banke in s ciljem doseganja načrtovanih poslovnih rezultatov:

   * priprava nabora pravnih oseb v sodelovanju s segmenti velikih, srednjih, malih in mikro podjetij,

  * priprava paketov ugodnosti za zaposlene posameznih podjetij v sodelovanju z OE Bančni produkti,

  * sodelovanje z drugimi področji z namenom izvajanja smernice: Prodajni kanal Bank@Work,

  * izvajanje sistema nagrajevanja na osnovi uspešne prodaje,

  * spremljanje izvedenih aktivnosti.

  - Predlaganje optimizacije poslovanja in delovnih procesov.

  - Priprava poročil o aktivnostih B@W za potrebe SBSI in SBEU.

  - Sodelovanje pri razvoju produktov in storitev.

  - Sodelovanje pri internih izobraževanjih sodelavcev in sodelovanje v projektih.

  Vaš profil:

  • VII. oz. VI. stopnja strokovne izobrazbe, zaželeno ekonomske smeri.
  • 3  leta izkušenj na področju trženja bančnih produktov. 
  • Poznavanje celovitega bančnega poslovanja, še posebej poslovanja s podjetji in poslovanja s prebivalstvom (zaželene izkušnje iz front-office-a).
  • Zelo dobre pogajalske veščine ter usmerjenost k doseganju ciljev.
  • Dobro izražene veščine javnega nastopanja ter priprave PPT predstavitev.
  • Odlično govorno in pisno znanje angleškega jezika, tudi poslovna terminologija.
  • Obvladate programe standardnih orodij MS Office.

  Vaša priložnost:

  • Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo.
  • Vaša vloga bo pomembna pri doseganju poslovnih rezultatov prodajnega kanala Bank@Work in s tem uspešnosti banke.
  • Postali boste del izkušenega in dinamičnega tima, ki stremi k doseganju odličnih poslovnih rezultatov.
  • Imeli boste priložnost za osebni in strokovni razvoj ter samostojno delo, ob katerem boste lahko uresničili svoje potenciale.

  Izziv za vas?

  Veselimo se vaše elektronske prijave do 10.3.2017.

  Več informacij