jun 21, 2016

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih sta temelj za uspeh, razvoj in konkurenčnost naše banke.

Kot delodajalec zato redno skrbimo za zagotavljanje potrebnih znanj svojih zaposlenih. S tem prispevamo k njihovemu strokovnemu in osebnemu razvoju, krepimo njihovo samozavest ter kompetentnost. 

Prav odlično poznavanje in uporaba komunikacijskih in prodajnih veščin sta za naše svetovalce, ki imajo vsako dnevni stik s strankami, ključnega pomena. Prepričani smo, da le s tovrstnim rednim usposabljanjem lahko dosegamo odličnost, h kateri stremimo. Zato so obdobni treningi komunikacije s stranko že postali naša stalnica. 

Tudi letos smo za vse svetovalce za podjetja organizirali srečanja s skupno temo Odličnost v prodaji. Cilj usposabljanja je bila nadgradnja znanj ter izboljšanje komunikacijskih in pogajalskih veščin in prodajnih tehnik. Poleg tega sodelavci taka srečanja izkoristijo tudi za neformalno druženje in medsebojno spoznavanje, ki pripomore tudi k učinkovitejšemu timskemu delu.

Kadri in izobraževanje:

Sberbank_izobrazevanje_zaposlenih-4

izobrazevanje_zaposlenih

izobrazevanje_zaposlenih
Google+
LinkedIn