Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja
 • Kaj potrebujem za uporabo mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe?

  Za uporabo mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe potrebujete:

  • Podjetje mora imeti odprt transakcijski račun v Sberbank d.d. in odprt servis mobilne banke
  • Uporabniki (fizične osebe), ki bodo v okviru podjetja uporabljali mobilno banko (tako zakoniti zastopnik kot pooblaščenci) morajo imeti odprt servis mobilne banke in urejena ustrezna pooblastila na enem ali več transakcijskih računih podjetja. Pooblaščenim osebam pravice uredi zakoniti zastopnik podjetja z izpolnitvijo Zahtevka za uporabo mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe.
  • Mobilni telefon ali tablični računalnik, ki omogoča podatkovni prenos oziroma internetno povezavo. Na napravi mora biti nameščen operacijski sistem Android različice 5.0 in višje ali iOS 10.0 in višje ter dovolj pomnilniškega prostora.
 • Kako opravim aktivacijo mobilne banke in prvo prijavo?

  Mobilno aplikacijo mSberbank SI si najprej brezplačno prenesete na svojo mobilno napravo iz App Store (za naprave z operacijskim sistemom iOS) ali Google Play (za naprave z operacijskim sistemom Android).

  Vklop mobilne banke za enega ali več uporabnikov v okviru podjetja uredi zakoniti zastopnik podjetja v matični poslovalnici Sberbank, aktivacijo mobilne banke na napravi pa po prejemu prvega in drugega dela aktivacijskega ključa izvede vsak uporabnik sam.

  V procesu vklopa mobilne banke za pravne osebe morate v aplikacijo vpisati tri ključne podatke:

  • uporabniško ime, ki ga prejmete v banki,
  • prvi del aktivacijskega ključa (8 znakov), ki ga prejmete na svoj e-mail naslov, naveden na Zahtevku,
  • drugi del aktivacijskega ključa (8 znakov), ki ga prejmete v SMS sporočilu na mobilno številko, navedeno na Zahtevku

  Po vnosu omenjenih podatkov si izberete vstopno geslo oz. PIN kodo za vstop v mobilno banko mSberbank SI. V nastavitvah boste lahko kasneje namesto prijave z geslom oziroma PIN kodo vključili tudi prijavo z biometričnimi metodami (prstni odtis, prepoznavanje obraza), če vaša mobilna naprava to podpira. Vse nadaljnje prijave v aplikacijo opravite samo z načinom, ki ste ga izbrali.

 • Ali lahko podaljšam veljavnost aktivacijskega ključa?

  V primeru, da v 72 urah v aplikacijo mSberbank SI ne uspete vpisati aktivacijskega ključa, le-ta preteče. V takem primeru je treba veljavnost aktivacijskega ključa podaljšati.

  Veljavnost aktivacijskega ključa lahko podaljšate za nadaljnjih 72 ur v katerikoli poslovalnici ali preko kontaktnega centra (brezplačna številka 080 22 65). V primeru podaljšave preko kontaktnega centra morate imeti aktivacijski ključ pri sebi. Po prejemu zahtevka podaljšamo veljavnost ključa in vas o tem obvestimo na znani e-poštni naslov. Prvo podaljšanje veljavnosti aktivacijskega ključa je brezplačno.

 • Kaj storim v primeru izgube aktivacijskega ključa?

  V primeru, da izgubite katerikoli del aktivacijskega ključa, je potrebna izdaja novega aktivacijskega ključa.

  Zakoniti zastopnik v matični poslovalnici izpolni zahtevek za ponovno izdajo aktivacijskega ključa za uporabo mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe. Storitev je plačljiva po tarifi banke.

 • Pri aktivaciji sem 5x napačno vnesel/a ključ. Kako sedaj aktiviram mobilno banko?

  V primeru, da ste pet krat  (5x) napačno vnesli aktivacijski ključ, mobilne banke z njim ne morete več aktivirati. Potrebujete nov aktivacijski ključ.

  Za pridobitev novega aktivacijskega ključa zakoniti zastopnik v matični poslovalnici izpolni zahtevek za ponovno izdajo aktivacijskega ključa za uporabo mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe. Storitev je plačljiva po tarifi banke.

 • Ali lahko več uporabnikov uporablja mobilno banko na isti napravi?

  Prek aplikacije mSberbank SI, nameščene na vašo mobilno napravo, se lahko v svojo mobilno banko prijavi tudi katerikoli drug uporabnik Sberbank mobilnega bančništva, ne glede na to ali gre za pooblaščenega uporabnika mobilnega bančništva pri pravni osebi ali pa za fizično osebo. Pred uporabo mora to (vašo) napravo dodatno aktivirati.

  Za aktivacijo naprave v neprijavljenem delu aplikacije izberite »Nastavitve« in opcijo »Nov uporabnik/Pozabljeno geslo«. Aplikacija nudi dve možnosti aktivacije - zajem QR kode (uporabniško bolj prijazna opcija, ki se uporablja, če se mobilna banka prenaša na novo napravo) ali ročni vnos aktivacijskih podatkov (potrebno je vnesti uporabniško ime in aktivacijski ključ).

 • Ali lahko mobilno banko uporabljam na več napravah hkrati?

  Mobilno banko za pravne osebe lahko isti uporabnik uporablja na do 5 različnih napravah (več mobilnih telefonov, tablica), aktivirate si jih kar sami. Z naprave, na kateri že imate aktivirano mSberbank SI preprosto zajamete aktivacijske podatke, takoj zatem je nova naprava aktivirana. Brez dodatnih stroškov!

  Na napravi, na kateri je že nameščena mSberbank SI:

  • V prijavljenem delu aplikacije izberite Nastavitve in opcijo Nova naprava.
  • Za pridobitev novih aktivacijskih podatkov morate zaradi varnosti vnesti geslo za prijavo.
  • Na zaslonu se nato prikažejo aktivacijski podatki: uporabniško ime in aktivacijski ključ ter QR koda za prijavo.

  Na drugi napravi:

  • Po namestitvi aplikacije izberite prijavo v sistem,
  • aplikacija nudi dve možnosti aktivacije – zajem QR kode (uporabniško bolj prijazna opcija) ali ročni vnos aktivacijskih podatkov (potrebno je vnesti uporabniško ime in aktivacijski ključ),
  • na koncu izberete geslo, ki je lahko na vsaki napravi drugačno.

  Aktivacija novih naprav je dovoljena v okviru dovoljenega števila aktiviranih naprav za istega uporabnika. Število aktiviranih naprav in največje dovoljeno število sta prikazana v Nastavitvah pod opcijo Nova naprava.

  V primeru, da imate na drugi napravi že aktiviranega katerega uporabnika, za aktivacijo novega uporabnika izberite Nastavitve v neprijavljenem delu in opcijo Nov uporabnik/Pozabljeno geslo.

 • Zamenjava mobilne naprave. Kako aktiviram mSberbank SI na novi napravi?

  Mobilno banko lahko uporabljate na do 5 različnih napravah, aktivirate si jih kar sami.

  Pri sebi morate imeti obe napravi. Staro, na kateri že imate aktivirano mobilno banko in novo, na kateri želite uporabljati mSberbank SI. 

  Z naprave, na kateri že imate aktivirano mSberbank SI, preprosto zajamete aktivacijske podatke z novo mobilno napravo, takoj zatem je nova naprava aktivirana. Brez dodatnih stroškov!

  Postopek aktivacije je podrobneje opisan pod točko 7. "Ali lahko mobilno banko uporabljam na več napravah hkrati?"

 • Kako namestim mSberbank na iPad?

  Mobilno banko mSberbank SI je možno uporabljati tudi na napravah iPad, kljub temu, da jim ni posebej prilagojena. 

  Aplikacijo je zato treba poiskati med aplikacijami primernimi za iPhone.

  V App Store nastavite parameter iskanja po aplikacijah primernih za uporabo na iPhone-u in nato v iskalniku vpišete mSberbank SI in si jo nato prenesete na iPad.

  V primeru, da uporabljate tudi iPhone in ste si aplikacijo na iPhone že namestili, je postopek naslednji: iPad > App Store > Purchase > izberete  iPhone Apps.

  Prikažejo se vam aplikacije, ki jih imate nameščene na svojem telefonu.

  Poiščete mSberbank SI, če poleg piše OPEN, potem kliknete na gumb in aplikacija se bo samostojno namestila, če je ob aplikaciji oblaček se bo aplikacija prenesla po kliku nanj.

 • Kako spremenim uporabniške podatke (e-naslov) ?

  V primeru spremembe e-poštnega naslova se zakoniti zastopnik podjetja zglasi v poslovalnici, kjer izpolni Zahtevek za uporabo/spremembo podatkov mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe.

 • Kako izberem ustrezno geslo ali PIN kodo?

  Geslo za prjiavo mora vsebovati vsaj 6 znakov, pri tem izberite vsaj eno veliko in vsaj eno malo črko. Geslo NE sme vsebovati vašega imena, priimka ali uporabniškega imena (tako s šumniki kot tudi brez).

  Geslo prav tako ne sme vsebovati imena aplikacije ali naziva vaše banke. Primer: komitent Sašo Novak z uporabniškim imenom snovak tako ne more uporabiti gesla, ki vsebuje naslednje besede: sašo, saso, novak, snovak, banka, Sberbank.

  Če ste za vstop izbrali PIN kodo (4-mestna številka) namesto gesla, se pri določitvi PIN kode izogibajte predvidljivim kombinacijam številk (npr. vaša letnica ali datum rojstva, 1111, 1234 in podobno).

 • 5x sem napačno vnesel/a geslo. Kako naprej?

  V primeru, da ste petkrat (5x) vnesli napačno geslo za vstop v mobilno banko, se deaktivira ta uporabniški dostop do mobilne banke.

  Če želite deaktivirani uporabniški dostop do mobilne banke mSberbank SI na tej napravi znova aktivirati, lahko to brezplačno storite prek druge mobilne naprave, na kateri imate aktiven isti uporabniški dostop, ali pa zakoniti zastopnik v matični poslovalnici izpolni zahtevek za ponovno izdajo aktivacijskega ključa za uporabo mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe. Ponovna izdaja aktivacijskega ključa v poslovalnici je plačljiva po tarifi banke.

 • Kdaj in kako lahko deaktiviram napravo za uporabo mobilne banke za pravne osebe?

  Deaktivacija naprave je priporočljiva v primeru zamenjave, izgube ali odtujitve mobilne naprave. Servis mobilne banke ni ukinjen, zato ga lahko kasneje lahko ponovno aktivirate. Če želite onemogočiti dostop do aplikacije iz določene naprave, je deaktivacija možna na 3 načine.

  Napravo deaktivirate sami

  Na svoji napravi lahko sami deaktivirate uporabo mobilne banke na tej napravi ali na drugi napravi, če jih uporabljate več. V prijavljenem delu aplikacije izberite Nastavitve in opcijo Deaktivacija naprave. Ob potrditvi deaktivacije boste prejeli e-poštno sporočilo o deaktivaciji izbrane naprave.

  V primeru, da deaktivirate edino napravo, na kateri imate aktivno mobilno banko, boste napravo lahko ponovno aktivirali le s pridobitvijo novega aktivacijskega ključa v poslovalnici (uredi zakoniti zastopnik podjetja).

  Deaktivacija naprave preko kontaktnega centra

  Kontaktnemu centru se identificirate in sporočite naziv naprave, ki jo želite deaktivirati. Po uspešni deaktivaciji boste na e-poštni naslov prejeli obvestilo, da je bila izbrana naprava deaktivirana na vašo zahtevo, oddano prek Kontaktnega centra.

  Deaktivacija naprave v poslovalnici

  V poslovalnici navedete naziv naprave, ki jo želite deaktivirati. Po uspešni deaktivaciji boste na e-poštni naslov prejeli obvestilo, da je bila izbrana naprava deaktivirana na vašo zahtevo, oddano v poslovalnici.

 • Kako ponovno aktiviram deaktivirano napravo?

  Mobilno napravo, ki je bila deaktivirana, lahko ponovno aktivirate na več načinov.

  Če imate mobilno banko aktivno še na kakšni drugi napravi, lahko preko te aktivne naprave aktivirate drugo napravo. Postopek je opisan v kategoriji »Aktivacija in dostop« v točki 7. »Ali je možna uporaba na več napravah hkrati?«

  Če mobilne banke nimate aktivne še na kakšni drugi napravi, lahko deaktivirano napravo ponovno aktivirate le s pridobitvijo novega aktivacijskega ključa v poslovalnici (uredi zakoniti zastopnik podjetja).

 • Onemogočitev/omogočitev naprave (blokada/deblokada)

  V primeru, da založite mobilno napravo, lahko začasno onemogočite (blokirate) uporabo mobilne banke na tej napravi.

  Napravo lahko onemogočite prek kontaktnega centra (kateremu se identificirate in sporočite naziv naprave za blokado) ali v poslovalnici (kjer navedete naziv naprave, ki jo želite blokirati).

  Če imate mobilno banko aktivno tudi na drugi mobilni napravi, lahko pogrešano mobilno napravo onemogočite prek druge mobilne naprave. Izberite Nastavitve in nato Seznam naprav. Na seznamu naprav se z daljšim pritiskom na ime naprave, ki jo želite onemogočiti, pojavi možnost »Onemogoči«. Z izbiro možnosti »Onemogoči« se izbrana naprava onemogoči.

  Po uspešni blokadi na svoj e-poštni naslov prejmete obvestilo, da je bila izbrana naprava blokirana na vašo zahtevo.

  Deblokada naprave

  Ko najdete mobilno napravo, lahko ponovno uporabo mobilne banke na tej napravi omogočite le prek druge mobilne naprave (če jo imate), na kateri imate aktivno mobilno banko. To storite v mobilni banki pod Nastavitve > Seznam naprav. Na seznamu naprav se z daljšim pritiskom na ime naprave, ki jo želite ponovno omogočiti, pojavi možnost »Omogoči«. Z izbiro možnosti »Omogoči« se izbrana naprava deblokira.

  Po uspešni deblokadi na svoj e-poštni naslov prejmete obvestilo, da je bila izbrana naprava deblokirana.

  V primeru, da nimate druge mobilne naprave z aktivno mobilno banko, s katero bi lahko želeno napravo ponovno omogočili, je edina možnost ta, da napravo ponovno aktivirate, za kar potrebujete nov aktivacijski ključ. Zakoniti zastopnik v matični poslovalnici izpolni zahtevek za ponovno izdajo aktivacijskega ključa za uporabnika, vi pa nato oba dela aktivacijskega ključa prejmete v e-mail sporočilu in v SMS sporočilu.

 • Kako ukinem uporabo mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe?

  Zakoniti zastopnik v matični poslovalnici izpolni Zahtevek za ukinitev uporabe mobilne banke mSberbank SI za pravne osebe.


Ceniki in tarife

Vklop
 • 3,00 EUR
Enkratno podaljšanje veljavnosti aktivacijskega ključa
 • brezplačno
 Ponovna izdaja aktivacijskega ključa
 • 5,00 EUR
Mesečna naročnina/uporabnika
 • 1,00 EUR
Ukinitev dostopa do mobilne banke
 • brezplačno
Plačilo, izvršeno na poravnalni račun Sberbank banke d.d.
 • brezplačno
Plačilo do 50.000 EUR izvršeno na račun pri drugi banki
 • 0,92 EUR 
Nujno plačilo in plačilo nad 50.000 EUR izvršeno na račun pri drugi banki
 • 8,00 EUR

Dogovorite se za termin v poslovalnici že danes


Telefonu

Pomoč uporabnikom in dodatne informacije