Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja

Pogosta vprašanja za mobilno banko:

 • Kaj potrebujem za uporabo mobilne banke mSberbank SI?

  Za uporabo mobilne banke mSberbank SI potrebujete:

  • Transakcijski ali kartični račun, odprt v Sberbank d.d.
  • Mobilni telefon ali tablični računalnik, ki omogoča podatkovni prenos oziroma internetno povezavo. Na napravi mora biti nameščen operacijski sistem Android različice 5.0 in višje ali iOS 10.0 in višje ter dovolj pomnilniškega prostora. Mobilna banka NI podprta za naprave z nameščenim Windows Mobile operacijskim sistemom.
  • Podpisano Pristopno izjavo za uporabo mobilne banke mSberbank SI.
  • Uporabnik mora biti polnoleten.
 • Kako opravim vklop mobilne banke in prvo prijavo?

  Mobilno aplikacijo mSberbank SI najprej brezplačno prenesete na svojo mobilno napravo iz App Store (za naprave z operacijskim sistemom iOS) ali Google Play (za naprave z operacijskim sistemom Android).

  Vklop mobilne banke lahko uredite na dva načina:

  V spletni banki eSberbank SI po prijavi izberete zavihek "Naročila", nato "Mobilna banka" in sledite navodilom.

  V poslovalnici Sberbank, kjer boste prejeli uporabniško ime in prvi del aktivacijskega ključa. Drugi del aktivacijskega ključa prejmete na vaš elektronski naslov.

  V procesu aktivacije mobilne banke na vaši napravi morate v aplikacijo vpisati tri ključne podatke:

  • uporabniško ime,
  • prvi del aktivacijskega ključa, ki je naveden na zahtevku za uporabo mobilne banke (časovno omejena veljavnost na 72 ur od izdaje zahtevka),
  • drugi del aktivacijskega ključa prejmete na svoj e-poštni naslov (časovno omejena veljavnost na 72 ur od izdaje zahtevka), ki ste ga navedli na zahtevku in je vaš  uradni e-poštni naslov za vso komunikacijo v zvezi z mobilno banko.
  Po vklopu izberete vstopno geslo, PIN kodo ali odklepanje s prstnim odtisom. Vse nadaljnje prijave v aplikacijo opravite samo z vnosom izbranega gesla, PIN kode ali s prstnim odtisom, uporabniško ime vas že pričaka.
 • Ali lahko podaljšam veljavnost aktivacijskega ključa?

  V primeru, da v 72 urah v aplikacijo mSberbank SI ne uspete vpisati aktivacijskega ključa, le-ta preteče. V takem primeru je treba podaljšati veljavnost aktivacijskega ključa.

  Veljavnost aktivacijskega ključa lahko podaljšate za nadaljnjih 72 ur v katerikoli poslovalnici ali preko kontaktnega centra (brezplačna številka 080 22 65). V primeru podaljšave preko kontaktnega centra morate imeti aktivacijski ključ pri sebi. Po prejemu zahtevka podaljšamo veljavnost ključa in vas o tem obvestimo na znani e-poštni naslov. Prvo podaljšanje veljavnosti aktivacijskega ključa je brezplačno.

  V primeru, da tudi v naslednjih 72 urah (po podaljšanju) v aplikacijo mSberbank SI ne uspete vpisati aktivacijskega ključa, se le-tega ne da več podaljšati. V poslovalnici vam bomo izdali nov aktivacijski ključ. Izdaja novega aktivacijskega ključa je plačljiva po tarifi banke.
 • Kaj storim v primeru izgube aktivacijskega ključa?

  V primeru, da izgubite katerikoli del aktivacijskega ključa, je potrebna izdaja novega aktivacijskega ključa.

  Oglasite se v katerikoli poslovalnici in vložite Zahtevek za izdajo novega aktivacijskega ključa. Nato se vam izda nov aktivacijski ključ. Storitev je plačljiva po tarifi banke.
 • Pri aktivaciji sem 5x napačno vnesel/a aktivacijski ključ. Kako sedaj aktiviram mobilno banko?

  V primeru, da ste pet krat  (5x) napačno vnesli aktivacijski ključ, mobilne banke z njim ne morete več aktivirati. Potrebujete nov aktivacijski ključ.

  Za pridobitev novega aktivacijskega ključa je potrebno ponovno vložiti Zahtevek za izdajo novega aktivacijskega ključa v katerikoli poslovalnici, kjer vam bomo izdali nov aktivacijski ključ. Storitev je plačljiva po tarifi banke.
 • Ali lahko več uporabnikov uporablja mobilno banko na isti napravi (npr. družinski tablici) ?

  Na isti napravi lahko mobilno banko mSberbank SI poleg vas uporablja še kdo drug, ki je komitent Sberbank. Vsak naslednji uporabnik za prijavo potrebuje enake podatke kot vi.

  V neprijavljenem delu aplikacije izberite Nastavitve in opcijo Nov uporabnik/Pozabljeno geslo. Aplikacija nudi dve možnosti aktivacije - zajem QR kode (uporabniško bolj prijazna opcija) ali ročni vnos aktivacijskih podatkov (potrebno je vnesti uporabniško ime in aktivacijsko kodo).

 • Ali lahko mobilno banko uporabljam na več napravah hkrati?

  Mobilno banko lahko  uporabljate na do 5 različnih napravah (več mobilnih telefonov, tablica), aktivirate si jih kar sami. Z naprave, na kateri že imate aktivirano mSberbank SI, preprosto zajamete aktivacijske podatke, takoj zatem je nova naprava aktivirana. Brez dodatnih stroškov!

  Na napravi, na kateri je že nameščena mSberbank SI: 

  • V prijavljenem delu aplikacije izberite Nastavitve in opcijo Nova naprava.
  • Za pridobitev novih aktivacijskih podatkov morate zaradi varnosti vnesti geslo za prijavo.
  • Nato se na ekranu prikažejo aktivacijski podatki: uporabniško ime in aktivacijski ključ ter QR koda za prijavo.

  Na drugi napravi:

  • po namestitvi aplikacije izberite prijavo v sistem,
  • aplikacija nudi dve možnosti aktivacije - zajem QR kode (uporabniško bolj prijazna opcija) ali ročni vnos aktivacijskih podatkov (potrebno je vnesti uporabniško ime in aktivacijski ključ),
  • na koncu izberete geslo, ki je lahko na vsaki napravi drugačno. 

  Aktivacija novih naprav je dovoljena v okviru dovoljenega števila aktiviranih naprav za istega uporabnika. Število aktiviranih naprav in največje dovoljeno število sta prikazana v Nastavitvah pod opcijo Nova naprava.

  V primeru, da imate na drugi napravi že aktiviranega katerega uporabnika, potem za aktivacijo novega uporabnika izberite Nastavitve v neprijavljenem delu in opcijo Nov uporabnik/Pozabljeno geslo.
 • Zamenjava mobilne naprave. Kako aktiviram mSberbank SI na novi napravi?

  Mobilno banko lahko uporabljate na do 5 različnih napravah, aktivirate si jih kar sami.

  Pri sebi morate imeti obe napravi. Staro, na kateri že imate aktivirano mobilno banko in novo, na kateri želite uporabljati mSberbank SI. 

  Z naprave, na kateri že imate aktivirano mSberbank SI, preprosto zajamete aktivacijske podatke z novo mobilno napravo, takoj zatem je nova naprava aktivirana. Brez dodatnih stroškov!

  Postopek aktivacije je podrobneje opisan pod točko 7. "Ali lahko mobilno banko uporabljam na več napravah hkrati?"

 • Kako namestim mSberbank na iPad?

  Mobilno banko mSberbank SI je možno uporabljati tudi na napravah iPad, kljub temu, da jim ni posebej prilagojena. 

  Aplikacijo je zato treba poiskati med aplikacijami, primernimi za iPhone.

  V App Store nastavite parameter iskanja po aplikacijah, primernih za uporabo na iPhone-u, v iskalnik vpišete mSberbank SI in aplikacijo nato prenesete na iPad.

  V primeru, da uporabljate tudi iPhone in ste si aplikacijo na iPhone že namestili, je postopek naslednji: iPad > App Store > Purchase > izberete  iPhone Apps.

  Prikažejo se vam aplikacije, ki jih imate nameščene na svojem telefonu.

  Poiščete mSberbank SI - če poleg piše OPEN, kliknete na gumb in aplikacija se bo samostojno namestila. Če je ob aplikaciji oblaček, se bo aplikacija prenesla po kliku nanj.

 • Kako spremenim uporabniške podatke (e-naslov) ?

  V primeru spremembe e-poštnega naslova se zglasite v poslovalnici, kjer izpolnite Zahtevek za spremembo elektronskega naslova za uporabo mobilne banke mSberbank SI za fizične osebe.

 • Kako izberem ustrezno geslo ali PIN kodo?

  Geslo za prijavo mora vsebovati vsaj 6 znakov, pri tem izberite vsaj eno veliko in vsaj eno malo črko. Geslo NE sme vsebovati vašega imena, priimka ali uporabniškega imena (tako s šumniki kot tudi brez).

  Geslo prav tako ne sme vsebovati imena aplikacije ali naziva banke. Primer: komitent Sašo Novak z uporabniškim imenom snovak tako ne more uporabiti gesla, ki vsebuje naslednje besede: sašo, saso, novak, snovak, banka, Sberbank.

  PIN koda mora vsebovati 4 številke. Izogibajte se predvidljivim kombinacijam (npr. vaša letnica ali datum rojstva, 1111, 1234 in podobno).
 • 5x sem napačno vnesel/a geslo. Kako naprej?

  V primeru, da ste petkrat (5x) vnesli napačno geslo za vstop v mobilno banko, se deaktivira ta uporabniški dostop do mobilne banke.

  Če želite deaktivirani uporabniški dostop do mobilne banke mSberbank SI na tej napravi znova aktivirati, lahko to brezplačno storite prek druge mobilne naprave, na kateri imate aktiven isti uporabniški dostop ali v spletni banki eSberbank SI. Ponovno aktivacijo uporabniškega dostopa lahko izvedete tudi v vaši matični poslovalnici, kjer je storitev plačljiva po tarifi banke.
 • Kdaj in kako lahko deaktiviram napravo za uporabo mobilne banke?

  Deaktivacija naprave je priporočljiva v primeru zamenjave, izgube ali odtujitve mobilne naprave. Servis mobilne banke ni ukinjen, zato ga kasneje lahko ponovno aktivirate. Če želite onemogočiti dostop do aplikacije iz določene naprave, je deaktivacija možna na 3 načine.

  Napravo deaktivirate sami
  Na svoji napravi lahko sami deaktivirate uporabo mobilne banke na tej napravi ali na drugi napravi, če jih uporabljate več. V prijavljenem delu aplikacije izberete Nastavitve in opcijo Deaktivacija naprave. Ob potrditvi deaktivacije boste prejeli e-poštno sporočilo o deaktivaciji izbrane naprave.

  V primeru, da deaktivirate edino nparavo, na kateri imate aktivno mobilno banko, boste napravo laahko ponovno aktivirali le s pridobitvijo novega aktivacijskega ključa v poslovalnici.

  Deaktivacija naprave preko kontaktnega centra
  Kontaktnemu centru se identificirate in sporočite naziv naprave, ki jo želite deaktivirati. Po uspešni deaktivaciji boste na e-poštni naslov prejeli obvestilo, da je bila izbrana naprava deaktivirana na vašo zahtevo, oddano prek Kontaktnega centra.

  Deaktivacija naprave v poslovalnici
  V poslovalnici navedete naziv naprave, ki jo želite deaktivirati. Po uspešni deaktivaciji boste na e-poštni naslov prejeli obvestilo, da je bila izbrana naprava deaktivirana na vašo zahtevo, oddano v poslovalnici.

 • Kako ponovno aktiviram deaktivirano napravo?

  Mobilno napravo, ki je bila deaktivirana, lahko ponovno aktivirate na več načinov.

  Če imate mobilno banko aktivno še na kakšni drugi napravi, lahko preko te aktivne naprave aktivirate drugo napravo. Postopek je opisan v kategoriji »Aktivacija in dostop« v točki 7. »Ali je možna uporaba na več napravah hkrati?«

  Če mobilne banke nimate aktivne še na kakšni drugi napravi, lahko deaktivirano napravo ponovno aktivirate le s pridobitvijo novega aktivacijskega ključa v poslovalnici.

 • Kako onemogočim/omogočim napravo (blokada/deblokada) ?

  V primeru, da založite mobilno napravo, lahko začasno onemogočite (blokirate) uporabo mobilne banke na tej napravi.

  Napravo lahko onemogočite prek kontaktnega centra (kateremu se identificirate in sporočite naziv naprave za blokado) ali v poslovalnici (kjer navedete naziv naprave, ki jo želite blokirati).

  Če imate mobilno banko aktivno tudi na drugi mobilni napravi, lahko pogrešano mobilno napravo onemogočite prek druge mobilne naprave. Izberite Nastavitve in nato Seznam naprav. Na seznamu naprav se z daljšim pritiskom na ime naprave, ki jo želite onemogočiti, pojavi možnost »Onemogoči«. Z izbiro možnosti »Onemogoči« se izbrana naprava onemogoči.

  Po uspešni blokadi na svoj e-poštni naslov prejmete obvestilo, da je bila izbrana naprava blokirana na vašo zahtevo.

  Deblokada naprave

  Ko mobilno napravo najdete, lahko ponovno uporabo mobilne banke na tej napravi omogočite le prek druge mobilne naprave (če jo imate), na kateri imate aktivno mobilno banko. To storite v mobilni banki pod Nastavitve > Seznam naprav. Na seznamu naprav se z daljšim pritiskom na ime naprave, ki jo želite ponovno omogočiti, pojavi možnost »Omogoči«. Z izbiro možnosti »Omogoči« se izbrana naprava deblokira.

  Po uspešni deblokadi na svoj e-poštni naslov prejmete obvestilo, da je bila izbrana naprava deblokirana.

  V primeru, da nimate druge mobilne naprave z aktivno mobilno banko, s katero bi lahko želeno napravo ponovno omogočili, je edina možnost ta, da napravo ponovno aktivirate, za kar potrebujete nov aktivacijski ključ, ki ga prejmete v poslovalnici.

 • Kako ukinem uporabo mobilne banke mSberbank SI?

  Če želite ukinitev mobilne banke, v katerikoli poslovalnici Sberbank izpolnite Zahtevek za ukinitev servisa mobilne banke.Ceniki in tarife

Vklop
 • 3,00 EUR
Aktiviranje dostopa za študentske in upokojenske račune
 • brezplačno 
Aktiviranje dostopa za stranke, ki uporabljajo samo e-obrestni račun in/ali kartični račun Ide@l
 • brezplačno
Ponovna izdaja aktivacijskega ključa
 • 3,00 EUR
Mesečna naročnina*
 • 0,50 EUR
Mesečna naročnina za študentske in upokojenske račune
 • brezplačno
Mesečna naročnina za stranke, ki uporabljajo samo Sberbank e-obrestni račun in/ali kartični račun Ide@l
 • brezplačno
Mobilni plačilni nalog do 50.000 EUR
 • 0,41 EUR

*Uporabljajte spletno in mobilno banko ter izkoristite enotno tarifo!

D'paket – spletna in mobilna banka za samo 0,50 EUR/mesec. Preberite več na povezavi.


Pomoč uporabnikom in dodatne informacije