Nudimo vam različne finančne instrumente, kadar se soočate s tveganjem sprememb obrestnih mer, ki jih je težko napovedati.

Banka ob sklenitvi posla ne zaračunava dodatnih stroškov. Izjema so opcije, za nakup katere stranka ob sklenitvi posla plača premijo.

Informacija o vlaganjih navodila glede tveganj PDF, 294 KB

Splošna informacija za stranke glede nasprotja interesov PDF, 55 KB


Obrestna zamenjava (IRS)

Obrestna zamenjava PDF, 660 KB

Dokument s ključnimi informacijami PDF, 130 KB

Obrestna zamenjava je dogovor med banko in podjetjem o zamenjavi plačil obresti v isti valuti, bodisi po fiksni obrestni meri za obveznosti po spremenljivi obrestni meri in obratno.
  
Klasična obrestna zamenjava (angl. plain vanilla swap) je dogovor med podjetjem in banko, pri čemer se na vnaprej določene dneve poravnave (glede na amortizacijski načrt) in za točno določeno obdobje opravi zamenjava plačil po fiksni obrestni meri za obveznosti po spremenljivi obrestni meri na navidezno glavnico. 
Podjetja običajno najemajo posojilo po variabilni obrestni meri. Zaradi tveganja povišanja obrestne mere, ki bi podražilo zadolževanje, se podjetje lahko zavaruje, sklene obrestno zamenjavo in zamenja plačilo po spremenljivi obrestni meri s plačilom po fiksni obrestni meri. Stroški financiranja, ki se plačujejo po variabilni obrestni meri, se na ta način zaklenejo na določeno fiksno obrestno mero za določeno obdobje in postanejo fiksni.

Obrestne opcije

Obrestne opcije PDF, 592 KB

Dokument s ključnimi informacijami PDF, 130 KB

Obrestna kapica (Cap) je instrument, s katerim se kupec opcije zaščiti pred rastjo obrestnih mer pri kreditu.

Kupec opcije ima pravico izkoristiti opcijo v primeru, če referenčna obrestna mera (EURIBOR) v posameznem obrestnem obdobju preseže vnaprej določeno izvršilno obrestno mero in tako prejme razliko med referenčno in izvršilno obrestno mero. Za to pravico je kupec opcije dolžan prodajalcu opcije plačati premijo.

Obrestno dno (Floor) je instrument, s katerim se kupec opcije zaščiti pred padcem obrestnih mer pri naložbi.

Kupec ima pravico izkoristiti opcijo v primeru, če referenčna obrestna mera (EURIBOR) v posameznem obrestnem obdobju pade pod vnaprej določeno izvršilno ceno in tako prejme razliko med referenčno in izvršilno obrestno mero. Za to pravico je kupec opcije dolžan prodajalcu opcije plačati premijo.

Obrestna ovratnica je kombinacija nakupa obrestne kapice in prodaje obrestnega dna.

Kupec opcije se zaščiti pred rastjo obrestnih mer (obrestna kapica), hkrati pa ima omejeno korist pri padanju obrestnih mer (obrestno dno). S takšno kombinacijo se kupec opcije lahko delno ali v celoti izogne plačilu premije.

Obrestno dno in obrestna ovratnica sta namenjeni zgolj in izključno profesionalnim strankam in ne malim vlagateljem. 

Obrestne opcije nam omogočajo obvladovanje neugodnih gibanj obrestnih mer in nam hkrati dajejo možnost izkoriščanja ugodnih gibanj obrestne mere. 

S temi instrumenti zavarujemo najvišjo možno obrestno mero ali najnižjo možno obrestno mero, s kombinacijo obeh pa imamo zagotovljen pas, v katerem se bo obrestna mera gibala.

Prednosti

  • stranka sama določi izvršilno obrestno mero
  • stranka je zavarovana pred padcem/rastjo obrestne mere
  • stranka ima korist, če obrestne mere padejo/rastejo

Slabosti 

  • vnaprejšnje plačilo premije
  • izvršilna obrestna mera vpliva na višino premije