Bančne garancije

Omogočajo zavarovanje pred različnimi poslovnimi tveganji.


Zavarovanje pred valutnim tveganjem

Ker pri mednarodnem poslovanju ne morete vplivati na gibanje tečajev.


Zavarovanje pred obrestnim tveganjem

Kadar se obrestne mere spremenijo v nasprotju s pričakovanji.