Poskrbite za večjo likvidnost.
pravočasno se izognite nelikvidnosti zaradi plačilne nediscipline
do unovčenja terjatev z različnimi storitvami, na enem mestu
popoln servis na eni brezplačni telefonski številki 080 14 71
prihranek časa in denarja
nova brezplačna storitev za poslovne subjekte, ki imajo pri nas odprt transakcijski račun za opravljanje plačilnega prometa iz dejavnosti
povečajte povpraševanje po vaših storitvah z vključitvijo v bazo izvajalcev storitev Domske in primerjalne asistence

Plačilna nedisciplina omejuje poslovanje podjetij

Plačilna nedisciplina že vrsto let, najbolj omejuje poslovanje mikro, malih in srednjih podjetij.

Na osnovi raziskav slovenskih in evropskih institucij je plačilna nedisciplina najbolj pereči problem pri poslovanju kar 40 - 60% podjetij. Šele nato si izmenično sledijo ostali problemi, kot so predpisi, dostopnost do financiranja.

Plačilna nedisciplina na poslovanje vseh podjetij vpliva negativno, pogosto zaradi tega pridejo celo v stanje nelikvidnosti in s tem v nezmožnost poravnavanja lastnih obveznosti.

Plačilna nedisciplina

Predpisi

Dostop do financiranja


Vir: Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2015, Banka Slovenije 25.3.2016

Nelikvidnosti zaradi plačilne nediscipline, so najbolj izpostavljena mikro ter mala in srednja podjetja, saj običajno nimajo:

 • lastnih služb, ki bi izvajala redno izterjavo oz. izvajala druge postopke unovčenja zapadlih terjatev,
 • zaposlenih s specialnimi znanji iz finančnega poslovanja, gospodarskega prava, zakonodaje,
 • zadostnega obratnega kapitala iz katerega bi zagotavljali likvidnost na daljši rok.

Zakaj uporabiti Plačniško asistenco?

Pravočasno se soočite se s plačilno nedisciplino

S plačilno nedisciplino se lahko soočite na hitrejši in cenovno sprejemljivejši način s Plačniško asistenco.

Plačniška asistenca
je brezplačna pomoč, ki vam jo omogočamo v sodelovanju s podjetjem Linea Directa za namen izvajanje pomoči proti morebitnim in obstoječim neplačnikom.

Storitev je na voljo poslovnim subjektom, ki imajo pri nas odprt transakcijski račun za opravljanje plačilnega prometa iz dejavnosti.

Kaj vključuje?

Prihranite čas in denar. Na eni telefonski številki dobite pomoč za vaše težave!
 • Bonitetni podatki - preden boste začeli sodelovanje z novim slovenskim poslovnim partnerjem, bo izvajalec asistence za vas iz javno dostopnih baz preverili ali podjetje posluje stabilno. Tovrstne informacije so vam lahko v pomoč ob sprejemanju odločitev ali z nekom poslovno sodelovanje vzpostavite ali ne in pod kakšnimi pogoji. 
 • Odkup terjatev - v primerih, ko boste želeli terjatve do kupcev takoj spremeniti v denarna sredstva, vam bo izvajalec asistence pridobil ponudbe za izvedbo odkupa terjatev.
 • Verižne kompenzacije - izvajalec asistence bo pridobil ponudbe podjetij za izvedbo verižnih kompenzacij, ki vam omogočajo hkratno poplačilo terjatev do kupcev ter plačilo obveznosti do upnikov. Brez težav boste rešili marsikateri neplačan račun.
 • Izvensodna izterjava – v primerih, ko predhodni koraki niso uspešni ali niso primerni, se lahko prek izvensodne izterjave poišče rešitev skupaj z dolžnikom. Izvajalec asistence bo preveril ali je storitev mogoča in pridobil ponudbe podjetij, ki se ukvarjajo z izvensodno izterjavo.
 • Oddaja elektronske izvršbe - izvajalec asistence uredi vse potrebno in vložili elektronsko izvršbo na podlagi verodostojne listine na COVL (Centralni oddelek za verodostojno listino Sodstva republike Slovenije).
 • Mednarodna izterjava in izterjava v tujini - izterjava v tujini poteka samo prek sodne ali izvensodne izterjave v več kot 100 državah.
 • Oddajo kazenske ovadbe - če obstaja sum poslovne goljufije skladno z kazenskim zakonikom, vam bo izvajalec asistence  pripravil kazensko ovadbo za sum poslovne goljufije za vložitev na Policijo.
 • Bonitetne ocene domačih in tujih podjetij - ocenite vaše domače in tuje poslovne partnerje in s pomočjo zanesljivih in preglednih informacij ovrednotite tveganje poslovanja z njimi. Bonitetne ocene vam bodo pomagale oceniti riziko poslovanja z vašimi domačimi in tujimi poslovnimi partnerji. Poročila vsebujejo kreditno oceno, podatek o plačilni sposobnosti in priporočilo o znesku maksimalnega kredita. Olajšajte si poslovanje, redno preverjajte kupce, dobavitelje, konkurenco.
 • Zavarovanje terjatev - je ultimativna zaščita pred riziki neplačila zaradi poslovanja na odloženo plačilo. Primerna je za vsako podjetje, ki ustvari več kot 1 mio EUR prodaje na odloženo plačilo in ima vsaj 10 kupcev. Zavarovalnica najprej oceni vaše kupce in odobri kreditne limite v skladu z vašimi potrebami. S tem jamči, da vam povrne škodo, ki nastane zaradi podaljšane zamude plačila in/ali insolventnosti kupca. V kolikor je kupec še »živ«, storitev zavarovanja vključuje tudi brezplačno izterjavo, tako predsodno kot sodno v državi dolžnika. Stranka v zameno za redno plačevanje zavarovalne premije, ki je izražena v promilih od prometa oz. odprtih postavk , dobi celovito zaščito; preventivo in kurativo za vse kupce.
   

   

Kako deluje?

Pokličite brezplačno telefonsko številko
080 14 71 ali pošljite povpraševanje na asistenca@linea-directa.eu.

Delovni čas:
ponedeljek - petek: 8 - 16 ure

 

 1. Prek brezplačne telefonske številke 080 14 71 ali elektronske pošte asistenca@linea-directa.eu posredujete svoje povpraševanje ter potrebne podatke asistentu izvajalca Plačniške asistence.
 2. V najkrajšem možnem času vam poiščejo podjetja, ki vam bodo pripravila ponudbe za odkup terjatev verižne kompenzacije ali izvensodno izterjavo. V primeru izvršb vam v najkrajšem možnem času vložijo elektronsko izvršbo in v primeru poslovne goljufije pripravijo kazensko ovadbo za vložitev na Policijo. V primeru, da mednarodne izterjave ni mogoča, vam izvajalec asistence predlaga morebiti primernejše rešitve.
 3. Ponudniki storitev odkupa terjatev, verižnih kompenzacij, izvensodne izterjave in mednarodne izterjave vas kontaktirajo in se z vami dogovorijo za pripravo ponudbe.
 4. S ponudnikom se dogovorite za poslovne pogoje in rok izvedbe storitve.
 5. Ponudnik izvede dogovorjeno storitev. Terjatve uspešno pretvorite v likvidna sredstva in uravnate oz. izboljšate likvidnost.
 6. Po izvedbi storitve izvajalec asistence preveri stanje sklenjenega dogovora ter vaše zadovoljstvo z izvedeno storitvijo.
placniska-asistenca-infografika-pokoncna

Preberite tudi:   Splošni pogoji - Plačniška asistenca PDF, 549 KB

Član ima pravico, da Izvajalcu sporoči svoje zadovoljstvo oz. reklamacije glede opravljenih storitev na telefonsko številko 080 14 71 ali na elektronski naslov asistenca@linea-directa.eu. V času veljavnega članstva imate na voljo oddati neomejeno število povpraševanj.


Zanima me Plačniška asistenca

Storitev je na voljo poslovnim subjektom, ki imajo pri nas odprt transakcijski račun za opravljanje plačilnega prometa iz dejavnosti. Če želite več informacij izpolnite obrazec in nam pošljite vaše želje. 

Telefonu