Za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja

doba kredita nad 3 do 60 mesecev

moratorij na vračilo glavnice kredita
izjemna fiksna ali spremenljiva obrestna mera

Lastnosti 

 • višina kredita: do 25.000 EUR
 • spremenljiva obrestna mera (od 3 mesečni Euribor+2,80 % letno) ali
 • fiksna obrestna od 2,85 % letno z danes znanim zneskom mesečnih obveznosti (brez obrestnega tveganja, vezanega na spremembe vrednosti Euriborja)
 • vračilo glavnice kredita, ki bo razbremenilo poslovanje (odvisno od poslovanja subjekta in načina zavarovanja kredita):
  • obročno v enakih mesčenih obrokih, po preteku moratorija na vračilo kredita ali
  • enkratno ob zapadlosti kredita,
 • sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do 31. oktobra 2019
 • stroški odobritve kredita že od 100 EUR, enkratno ob odobritvi,
 • stroški vodenja kredita po preteku prvega leta za leto vnaprej že od 70 EUR,
 • možne oblike banki sprejemljivega zavarovanja (odvisno od poslovanja subjekta in dobe kredita):

  • z menicami in poroštvom fizičnih oseb katerih posredni oz. neposredni poslovni delež je 25% ali več,
  • z zastavo nepremičnin(e), menicami in poroštvom fizičnih oseb katerih posredni oz. neposredni poslovni delež je 25% ali več, 
  • drugih kombinacij banki sprejemljivih oblik zavarovanj. 

Evropski investicijski sklad

eif         evropska zastava

Evropski mikrofinančni instrument Progress (Progress Microfinance) zagotavlja jamstva in financira instrumente za mikrofinančne posrednike. Iniciativa je ustanovljena z 203 milijoni EUR sredstev, ki sta jih prispevali Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Evropski investicijski sklad (EIF) deluje kot družba za upravljanje v imenu evropske platforme za mikrofinance FCP-FIS (Evropski mikrofinančni sklad Progress) in je glavni posrednik prek katerega se izvaja Evropski mikrofinančni instrument Progress.

Namen kredita

Sredstva kredita lahko uporabite za:
 • plačilo obstoječih poslovnih obveznosti
 • pridobitev popusta za predčasno plačilo (cassa sconto), ki vam ga morebiti prizna dobavitelj
 • širitev prodajnega asortimana
 • nakup opreme za poslovanje (prevozna sredstva, računalniki, programska oprema, pisarniške mize in oprema ter druga oprema/stroji)
 • prenovo/nakup poslovnih prostorov (gostinski lokal, pisarne, delavnice)
 • povečanje promocijske aktivnosti (vzpostavitev/posodobitev spletne strani, klasično oglaševanje ...)
 • realizacijo drugih poslovnih idej in aktivnosti

Kredit je namenjen 

 

Mikrokredit je namenjen poslovnim subjektom:
 • ki so/bodo postali komitenti Sberbank d. d.
 • ki so registrirani v Republiki Sloveniji
 • katerih letni promet (letni prihodki) in bilančna vsota ne presegata 2 milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu
 • ki imajo največ 9 zaposlenih oziroma poslovnim subjektom, v katerih je lastnik samozaposlen

Zanima me

Prek spodnjega obrazca nam pošljite povpraševanja za Mikrokredit. Vpišite svoje kontaktne podatke, želje in varnostno kodo ter pošljite obrazec. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Telefonu