Za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

Omogočamo vam hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov za financiranje obratnih sredstev, širitev dejavnosti, spodbujanje zasebnih vlaganj in krepitev razvojno-tehnoloških rešitev v vašem podjetju ali dolgoročno investicijo (npr. nakup poslovnih prostorov).

 

znižana obrestna mera
garancija Slovenskega podjetniškega sklada
možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita

Prednosti kredita z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada: 

 • znižana obrestna mera (od 0,65 % do 1,15 % – odvisno od vrste razpisa),
 • dolga ročnost financiranja (od 1,5 leta do 10 let),
 • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita (od 6 do 24 mesecev),
 • garancija Slovenskega podjetniškega sklada v višini 60 % ali 80 % (odvisno od razpisa),
 • pridobitev kredita tudi za tista podjetja, ki nimajo zadostnega zavarovanja pri pridobivanju bančnega kredita,
 • pridobitev kredita tudi za mlada podjetja,
 • financiranje do 80 % višine investicije,
 • namenska poraba sredstev.

 

Produkti

MSP 5+

  % garancije  obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % 
 A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP  60 %  0,90 %
 A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja  80 %  0,65 %
 A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP in dejavnosti šifre G*  60 %  1,15 %

MLADI MSP

  % garancije  obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % 
 A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP  80 %  0,65 %
 A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja  80 %  0,65 %
 A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP in dejavnosti šifre G*  60 %  1,15 %

 

Pod šifro G* so mišljena podjetja z dejavnostjo "Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil".
Mladi MSP je podjetje, ki še ni dopolnilo 5 let poslovanja glede na datum registracije.
MSP 5+ pa so tista, ki poslujejo že več kot 5 let. Mikrogarancija je garancija, ki se izda v primeru, ko podjetje želi imeti kredit izključno za obratna sredstva.

Predložiti je potrebno:

 • Poslovni načrt
 • Finančne projekcije poslovanja podjetja
 • Vlogo za kreditni posel
 • Pozitiven sklep banke o financiranju

Za podrobnejše informacije glede prijave na razpis in pogojev financiranja se obrnite na svojega svetovalca v Sberbank banki.

 

Kriteriji

 

Minimalni kriteriji za sodelovanje pri razpisu so:
 • podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
 • letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali
 • letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
 • boniteta vsaj D2 ali boljša (GVIN),
 • količnik NFD/EBITDA 7 ali manj,
 • minimalno 7 % kapitala,
 • kredit lahko krije največ 80 % investicije.

Dokumentacija

Dokumentacija za razpis P1 plus 2019 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 16/2019 z dne 15.3.2019:

 
Priprava vloge:
Prijavni list P1 plus 2019 - eRazpisi
(prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti).

 

Zanima me

Prek spodnjega obrazca nam pošljite vaše povpraševanje za dolgoročni kredit v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Vpišite svoje kontaktne podatke, želje ter pošljite obrazec. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in organizirali sestanek.

Telefonu