Limit na TRR

Za hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjene višine limita.


Kratkoročni kredit

Za financiranje tekočega poslovanja.


Dolgoročni kredit

Za financiranje razvoja podjetja, novih poslovnih projektov.


Mikrokredit

Za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev.


Okvirni kredit

Vrsta kratkoročnega kredita, ki je prilagojen potrebam podjetja.


Informacijski sistem SISBON

Sisbon je informacijski sistem, ki je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in prezadolževanja posameznikov.


Bančne garancije

Omogočajo zavarovanje pred različnimi poslovnimi tveganji.