Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja
 • Kaj je Ide@l Mastercard® kartica?

  Ide@l Mastercard kartica je plačilna kartica s funkcionalnostmi kreditne in revolving kartice ter kartice z odloženim plačilom. Kartica omogoča brezstično plačevanje.
 • Komu je Ide@l Mastercard kartica namenjena?

  Namenjena je vsem, ki se ne ustavljajo pred željami in si porabljena sredstva raje razporedijo, saj kartica omogoča odplačevanje preko daljšega obdobja. Ide@l Mastercard kartico lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov - s plačo ali pokojnino.
 • Komu je namenjena Ide@l Mastercard kartica z odloženim plačilom?

  Namenjena komitentom Sberbank banke d.d., ki imajo odprtega enega izmed paketnih transakcijskih računov. Ide@l Mastercard kartico z odloženim plačilom lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov (plača ali pokojnina).
 • Kdo lahko dobi Ide@l Mastercard kartico?

  Posojilno Ide@l Mastercard kartico lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov, ki prejema plačo ali pokojnino na svoj transakcijski račun odprti pri slovenski banki. Ide@l Mastercard kartico z odloženim plačilom lahko dobi vsaka polnoletna oseba, ki na Sberbank paketni račun prejema plačo ali pokojnino.
 • Kolikšen je minimalni limit na kartici?

  Minimalni limit pri posojilni Ide@l Mastercard kartici kot tudi Ide@l Mastercard kartici z odloženim plačilom znaša 500 EUR.
 • Ali kartico Ide@l Mastercard lahko uporabljamo za spletne nakupe?

  Da. Kartico Ide@l Mastercard lahko uporabljamo za spletne nakupe na vseh spletnih prodajnih mestih, kjer kot plačilno sredstvo sprejemajo kartice Mastercard. Če spletno prodajno mesto podpira varnostni standard EMV® 3-D Secure (Mastercard ID Check), se pri izvedbi spletnega plačila uporabijo dodatni varnostni elementi. Več si preberite na posebni strani Mastercard ID Check.
 • Kolikšna je mesečna članarina za Ide@l Mastercard kartico?

  Višina mesečne članarine je odvisna od vrste in tipa kartice. Za posojilno Standard Ide@l Mastercard kartico znaša 3,20 EUR, za Zlato Ide@l Mastercard pa 7,20 EUR. Pri posojilni Ide@l Mastercard kartici se lahko strošku vodenja kartičnega računa izognete, če bo v obračunskem obdobju poraba na vaši Ide@l Mastercard kartičnem računu znašala več kot 400 EUR pri Standard kartici in več kot 750 EUR pri Zlati kartici. Mesečna članarina za Standard Ide@l Mastercard kartico z odloženim plačilom znaša 2,00 EUR in za Zlato Ide@l Mastercard kartico z odloženim plačilom 5,00 EUR.
 • Kje lahko prejmem dodatna pojasnila v zvezi s posojilno Ide@l Mastercard kartico?

  Na vsa vprašanja o Ide@l Mastercard kartici vam bomo odgovorili v Kontaktnem centru (tel.: 080 2265) ali v naših poslovalnicah. Lahko pa nam svoja vprašanja pošljete na info@sberbank.si.
 • Kolikšen je maksimalni limit na kartici?

  Maksimalni limit za obe vrsti kartic pri Standard Ide@l Mastercard kartici znaša 5.000 EUR, pri Zlati Ide@l Mastercard kartici pa 15.000 EUR.
 • Kolikšni stroški so povezani z Ide@l Mastercard kartico?

  Vsi stroški povezani z Ide@l Mastercard kartico so na voljo na povezavi oziroma so na voljo v poslovalnicah banke Sberbank.
 • Kaj naj storim, če mi ukradejo ali če izgubim Ide@l Mastercard kartico?

  Nemudoma pokličite Kontaktni center na telefon: +386 1 569 22 59 (tonska izbira 3) in kartico blokirajte. Shranite si telefonsko številko, na katero lahko 24 ur na dan 365 dni v letu pokličete in prijavite izgubo, krajo, zlorabo ali težave s plačilno kartico (navedena je tudi na vrhu hrbtne strani kartice). V primeru kraje kartice le to prijavite tudi policiji (enako storite tudi, če ste v tujini).
 • Kako najbolj varno skrbim za kartico?

  Koristne nasvete in priporočila za opravljanje varnih nakupov najdete na posebni spletni strani.
 • Bančni avtomat mi je »požrl« kartico. Kaj naj storim?

  Bančni avtomat lahko zadrži kartico v različnih primerih. Če uporabnik trikrat zaporedoma napačno vtipka številko PIN, če je bila kartica preklicana ali ji je potekla veljavnost, pa tudi, če je poškodovana. Svetujemo, da v primeru, ko bančni avtomat kartice ne vrne, pokličete Kontaktni center na +386 1 569 22 59, oziroma obiščete poslovalnico banke Sberbank.
 • Kdaj se poravnavajo obveznosti?

  Obveznosti iz naslova kartice se poravnavajo enkrat mesečno. Obveznosti se poravnavajo 8., 18. ali 28. v mesecu. Datum poravnave obveznosti uporabnik kartice izbere sam. Če datum poravnave zapade na dela prost dan, se rok za plačilo obveznosti premakne na naslednji delovni dan. Mesečno obveznost lahko poravnate z eno izmed naslednjih možnosti:

  Posojilna kartica

  • trajni nalog z osebnega TRR, odprtega pri Sberbank banki,
  • z nalogom za direktno bremenitev SEPA (račun pri katerikoli slovenski banki) ali
  • s pomočjo univerzalnega plačilnega naloga UPN. Pri SEPA bremenitvi in univerzalnem plačilnem nalogu banka zaračuna storitev po Tarifi banke.

  Kartica z odloženim plačilom

  • trajni nalog z osebnega TRR, odprtega pri Sberbank banki.
 • Kje vse lahko uporabljam Ide@l Mastercard kartico?

  Ide@l Mastercard kartico lahko uporabljate na vseh prodajnih mestih, tako doma kot v tujini, ki so označena z ustrezno Mastercard nalepko.
 • Ali lahko Ide@l Mastercard kartico uporabljam v tujini?

  Ide@l Mastercard kartico lahko uporabite na vseh prodajnih mestih tako doma kot v tujini, ki so označeni z oznako Mastercard.
 • Kako lahko v tujini uporabljam svojo Ide@l kartico Sberbank banke?

  Poslovanje znotraj Evropske monetarne unije (EMU) z vsemi karticami, ki jih izda Sberbank banka, ni omejeno (z izjemo morebitnih omejitev na posameznih prodajnih mestih). V kolikor potujete v države izven EMU, pred potovanjem preverite, če je poslovanje z vašo Maestro kartico v posamezni državi omejeno. Kartico bo iz varnostnih razlogov morebiti potrebno umestiti na t.i. "belo listo". Ide@l Mastercard kartice na tovrstno listo ob prvem potovanju v države izven EMU ni potrebno umeščati. Ob povratku z vaše poti se kartici iz varnostnih razlogov avtomatsko omeji poslovanje v določenih državah, zato svetujemo, da pred vašim naslednjim potovanjem preverite ali je kartici poslovanje v tej državi omejeno. Seznam držav v katerih je poslovanje omejeno se nahaja na spletni strani Sberbank banke. Za pomoč se lahko obrnete tudi na Kontaktni center, kjer smo za vas na brezplačni telefonski številki 080 22 65 dosegljivi vsak delovni dan med 8:00 in 19.30.
 • Ali lahko z Ide@l Mastercard kartico dvigujem gotovino?

  Gotovino z Ide@l Mastercard kartico lahko dvignete na vseh bančnih avtomatih in v poslovalnicah bank doma in v tujini z oznako Mastercard. Omejitev dnevnega dviga je glede na tip kartice (Standard ali Zlata). Storitev je plačljiva po Tarifi banke.
 • Koliko časa traja od naročila do prejema kartice?

  Ide@l Mastercard kartico z odloženim plačilom boste na svoj naslov prejeli v 14 dneh od oddaje vašega popolnega naročila. Posojilno Ide@l Mastercard kartico boste na svoj naslov prejeli v 14 dneh od dne, ko banka prejme podpisano Pogodbo o okvirnem kreditu na Ide@l Mastercard posojilni kartici.
 • Kje lahko vidim vse opravljene nakupe?

  Vsi opravljeni nakupi z vašo Ide@l Mastercard kartico so vidni na mesečnem izpisku prometa. Mesečni izpisek prejmete po elektronski pošti na elektronski naslov imetnika osnovne kartice. Hkrati omogočamo tudi možnost pošiljanja izpiskov v papirni obliki na naslov. V izpisek so vključeni tudi podatki o porabi na dodatni kartici. Uporabniki mobilne banke mSberbank SI spremljajo vso porabo po kartici tudi prek aplikacije na mobilnem telefonu. Naročniki storitve SMS obveščanja so prav tako obveščeni o opravljenem nakupu ter o informativnem razpoložljivem stanju po zaključeni transakciji.
 • Ali lahko poplačam vse obveznosti na Ide@l Mastercard kartici naenkrat?

  Na Ide@l Mastercard kartici je možno delno poplačilo ali poplačilo celotnega dolga brez dodatnih stroškov.
 • Kako lahko sredstva s kartičnega računa prenesem na svoj transakcijski račun?

  Imetnik Ide@l Mastercard kartice lahko v breme svojega kartičnega računa nakaže sredstva na transakcijski račun, ki je naveden na vlogi za izdajo kartice. Transakcijo je možno izvesti le v poslovalnici banke Sberbank. S sredstvi, prenesenimi na transakcijski račun, imetnik kartice prosto razpolaga – dvigne gotovino. V primeru oddaje naloga za prenos sredstev na kartični račun vsak delovni dan do 15:00, so sredstva na transakcijski račun komitenta nakazana naslednji delovni dan. Za opravljeno storitev banka zaračuna stroške po Tarifi banke.
 • Ali kot tuj državljan lahko pridobim Ide@l Mastercard kartico?

  Posojilno kartico lahko pridobijo tudi tuji državljani, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj šest mesecev in so zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. Pogoj je, da imajo odprt osebni transakcijski račun v Sberbank in nanj prejemajo plačo ali pokojnino ZPIZ.
 • Kakšna je razlika med posojilno kartico in kartico z odloženim plačilom?

    Mesečno plačilo  Nakupi na obroke  Zavarovanje nakupov  Zavarovanje proti zlorabam  Vključen SMS  Ideal bonus 
  Posojilna kartica   5% DA DA  DA  DA  DA 
  Posojilna kartica 100%  DA  DA  DA  DA  DA 
  Odloženo plačilo   100%  NE  NE NE  NE  NE 
  • Posojilna kartica omogoča mesečno plačilo le minimalnega deleža porabe 5 %, omogoča plačilo na 60 obrokov, vključena so vsa paketna zavarovanja nakupov in proti zlorabam, prav tako tudi SMS obveščanje. Dolgovani znesek pri posojilni kartici lahko brez dodatnih stroškov kadarkoli odplačate delno ali v celoti.
  • Pri kartici z odloženim plačilom je potrebno celoten znesek mesečne porabe plačati na izbrani dan v mesecu v celoti. Kartica z odloženim plačilom ne omogoča plačevanja na obroke, paketno zavarovanje nakupov in zavarovanje proti zlorabam ni vključeno, prav tako v ceni mesečnega vodenja ni vključeno SMS obveščanje.
 • Kolikšen limit lahko dobim na Ide@l Mastercard kartici?

  Osnova za izračun maksimalnega zneska limita na kartičnem računu pri izdaji IDE@L Mastercard kartice je redni mesečni priliv, zmanjšan za redne mesečne obveznosti iz naslova kreditnih anuitet in/ali leasinga. Izračunana neto vrednost priliva se pomnoži z mnogokratnikom, ki je odvisen od višine neto priliva in statusa stranke (komitent, nekomitent).

  Enaka metodologija določanja najvišjih dovoljenih limitov se uporablja za vse vrste kartic z odloženim plačilom in za posojilne kartice (standard, zlate).

  Višino limita si lahko izračunate na kalkulatorju Izračunajte svoj možen kredit.

 • Na POS terminalu sem 3x zapovrstjo vtipkal napačno številko PIN. Kartice sedaj ne morem več uporabljati. Kaj naj storim?

  V tem primeru je nadaljnja uporaba kartice zaradi varnostnih razlogov onemogočena. Številko PIN si lahko odblokirate na najbližjem bančnem avtomatu z avtorizirano transakcijo - opravite storitev vpogleda v stanje ali dvig gotovine. Na ta način se bo blokada številke PIN sprostila. To lahko storite tako na bankomatih doma kot tudi v tujini (deblokada številke PIN je mogoča na EMV bančnih avtomatih, ki omogočajo branje čipa na kartici).
 • Ali je uporaba PINa pri kartici Ide@l Mastercard® obvezna?

  Da, uporaba številke PIN je obvezna na vseh POS terminalih in bančnih avtomatih, ki zahtevajo vnos številke PIN. Ker vsa prodajna mesta doma in v svetu še ne podpirajo čip tehnologije, to pomeni, da boste pristnost nekaterih nakupov še vedno potrjevali s podpisom potrdila o nakupu. Če ste za nakup vpisali številko PIN, podpis praviloma ni potreben.
 • Rad bi zamenjal PIN. Kaj naj storim?

  Številko PIN lahko spremenite na vseh bančnih avtomatih, ki sprejemajo čip kartice in omogočajo storitev zamenjave številke PIN na kartici. Storitev je plačljiva po Tarifi banke.
 • Pozabil sem PIN. Kaj naj storim?

  V primeru pozabljene številke PIN je mogoče naročiti novo številko PIN brez zamenjave kartice. Storitev je plačljiva po Tarifi banke. Pri tem je obisk poslovalnice banke Sberbank obvezen.
 • Kaj naj storim ob vnosu napačne številke PIN na bankomatu ali POS terminalu?

  Ob napačnem vnosu številke PIN na bančnem avtomatu ali POS terminalu se plačilo ne bo izvedlo, dokler ne boste vnesli pravilne številke PIN. Po treh napačnih vnosih številke PIN bo kartica zaradi varnostnih razlogov blokirana in s tem onemogočena njena nadaljnja uporaba. V tem primeru pokličite Kontaktni center na telefonsko številko +386 1 69 22 59, kjer vam bodo svetovali nadaljnje ravnanje.
 • Kako lahko spremljam porabo na kartici?

  Za Ide@l Mastercard kartico smo vam omogočili možnost vpogleda na vseh bankomatih, prek mobilne banke mSberbank SI ter na mesečnem obvestilu porabe s kartico. Informacija o prostem limitu za porabo je vključena tudi v SMS obvestilu. Storitev vpogleda v stanje na bankomatu je plačljiva po Tarifi banke.
 • Ali lahko dobim še eno Ide@l kartico za isti kartični račun?

  Banka lahko izda eno ali več dodatnih kartic na istem kartičnem računu. Mesečna članarina za dodatne kartice se ne zaračunava. Skladno s Tarifo banke se zaračuna le strošek izdelave kartice. Mesečna poraba vseh izdanih kartic za isti račun se sešteva. Pri posojilni kartici se boste v primeru, da bo v obračunskem obdobju poraba na Ide@l Mastercard kartičnem računu znašala več kot 400 € pri Standard in več kot 750 € pri Zlati kartici, izognili strošku vodenja kartičnega računa.
 • Kaj pomeni brezstičnost? Kaj je brezstično plačevanje?

  Brezstično plačevanje omogoča hitro, varno in enostavno plačevanje nakupov, pri katerem kartico samo približate POS terminalu in je ni potrebno vstavili v režo. Za nakupe v Sloveniji do zneska 15 EUR vnos številke PIN ni potreben, nakupe nad 15 EUR pa bo še vedno potrebno potrditi z vnosom številke PIN. Brezstično transakcijo je mogoče opraviti na vseh prodajnih mestih, ki so označena z logotipom Mastercard Pay Pass, oziroma z oznako Sberbank Ikona za brezstično transakcijo 1 ali Sberbank Ikona za brezstično transakcijo 2 .
 • Kaj moram narediti ob spremembi osebnih podatkov?

  Spremembo imena ali priimka morate javiti osebno v poslovalnici banke Sberbank. Ob spremembi imena ali priimka vam naročimo novo kartico.
 • Kaj je posojilna kartica?

  Posojilna kartica je plačilna kartica, pri kateri vrednost mesečne porabe s kartico na dan plačila ne poravnate v celoti, temveč le minimalni dogovorjeni del.
 • Kaj pomeni minimalni delež mesečne poravnave?

  Minimalni delež poravnave je določen kot 5 % od porabljenega limita.

  Primer: vrednost odobrenega limita na kartičnem računu je 5.000 €, izkoriščeni del limita pa je 2.000 EUR. Za izkoriščeni del limita 2.000 EUR bo na dan plačila treba plačati 100 EUR. Če koristite plačila na obroke, je potrebno k znesku 100 EUR prišteti še zapadle obroke v mesecu obračuna, morebitne bančne stroške in obresti.

 • Ali banka zaračunava obresti?

  Banka za izkoriščeni in neodplačani del kartičnega limita zaračuna obresti.
 • Poravnava 5 % je prenizka. Ali lahko poravnam več?

  Imetnik posojilne kartice lahko kadarkoli brez dodatnih stroškov poravna višji znesek, kot je zahtevan minimalni delež mesečne poravnave. Plačilo lahko izvede preko elektronske banke, univerzalnega plačilnega naloga ali v poslovalnici Sberbank. Z nakazilom dodatnih sredstev na kartični račun se sprosti izkoriščeni kartični limit, ki ga je mogoče po prejemu plačila ponovno uporabiti.

  Nakazilo dodatnih sredstev pokrije najprej morebitne že nastale obveznosti stroškov in obresti, poravna se koriščeno posojilo, ki ni bilo spremenjeno v obroke in v kolikor je še dovolj sredstev, se pričnejo poravnavati obroki in sicer od najstarejšega obroka dalje.

 • Kako naročim Ide@l Mastercard® kartico?

  Naročilo Ide@l Mastercard kartice izvedete tako, da izpolnite obrazec na spletni strani za naročilo kartice. Lahko pa kartico naročite tudi v najbližji poslovalnici banke Sberbank.
 • Kakšen je postopek za pridobitev kartice Ide@l Mastercard prek spleta?

  1. Naročilo kartice

  Naročilo oddate tako, da izpolnite spletno vlogo. Fotografirajte ali skenirajte zadnji bančni izpisek in zadnjo plačilno listo ter ju priložite izpolnjeni spletni vlogi.

  2. Prevzem dokumentov

  Po prejemu in odobritvi vloge pripravimo pogodbeno dokumentacijo in vas s SMS obvestimo o terminu obiska predstavnika banke. Podpisali boste vso potrebno dokumentacijo in predstavniku banke izročili fotokopijo osebnega dokumenta, navedenega v spletni vlogi.

  3. Prejem kartice

  Kartico boste prejeli na dogovorjeni način (kot ste navedli v spletni vlogi).

 • Ali moram biti komitent banke Sberbank, da dobim Ide@l Mastercard kartico?

  Za naročilo Ide@l Mastercard kartic prek spleta Ide@l Mastercard kartice ni potrebno biti komitent banke Sberbank. Ide@l Mastercard kartico lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov (plača ali pokojnina). Za izdajo Ide@l Mastercard kartice ni potrebno prejemati plače na transakcijski račun odprt pri Sberbank banki.
 • Kakšno dokumentacijo potrebujem kot nekomitent za pridobitev Ide@l Mastercard kartice?

  Stranka, ki ni komitent banke, oziroma je komitent vendar na osebni transakcijski račun odprt pri Sberbank ne prejema plače/pokojnine ZPIZ, mora banki za pridobitev IDE@L Mastercard kartice dostaviti naslednjo dokumentacijo:

  • Vlogo stranke za izdajo kartice IDE@L Mastercard kartice;
  • Vlogo stranke za izdajo dodatne kartice IDE@L Mastercard v primeru izdaje dodatne kartice;
  • Izpisek transakcijskega računa druge banke in zadnjo plačilno listo/odrezek ZPIZ. Obseg dokumentacije je odvisen od višine želenega limita. Za limit do 3.000 EUR se zahteva 1 izpisek in 1 plačilna lista/odrezek ZPIZ, za limite višje od 3.000 EUR se zahtevajo 3 izpiski in 3 plačilne liste/odrezek ZPIZ;
  • Fotokopijo osebnega dokumenta, navedenega na Vlogi za izdajo kartice IDE@L;
  • Podpisan obrazec SEPA, če se mesečna obveznost poravnava s transakcijskega računa druge slovenske banke.
 • Kolikšen je minimalni znesek za plačilo na obroke s kartico?

  Minimalni posamezni obrok pri obročnih nakupih znaša 20 EUR, kar pomeni, da mora biti minimalna vrednost nakupa za obročna plačila 40 EUR.
 • Kolikšna je obrestna mera za plačilo na obroke ali za posojilno kartico?

  Obrestna mera za plačila na obroke ali za posojilo na kartici je enaka. Obrestna mera je fiksna in prikazana na letnem nivoju. Pogodbena obrestna mera je zapisana v Pogodbi o okvirnem kreditu na posojilni Ide@l Mastercard® kartici, oziroma, je aktualna obrestna mera vedno objavljena na spletni strani banke.
 • Kako sporočim, da želim izvesti plačilo na obroke?

  Pri plačilu nad 40 € imetnik kartice prejme SMS obvestilo z navedbo vrednosti plačila, najvišjega števila dovoljenih obrokov in rok, do kdaj je možno posamično transakcijo spremeniti v obroke. Imetnik kartice s povratnim SMS sporočilom obvesti banko o številu obrokov.

  Imetnik Ide@l Mastercard kartice lahko posamično transakcijo spremeni v obroke tudi osebno, in sicer v poslovalnici banke Sberbank. Sprememba transakcije v obročno plačilo je brezplačna.

  Pri karticah z odloženim plačilom obročna plačila niso možna.

 • Ali se moram za plačilo na obroke odločiti takoj?

  Imetnik Ide@l Mastercard kartice se za spremembo v obročno plačilo lahko odloči takoj po prejemu SMS obvestila, oziroma najkasneje do datuma, ki je naveden v tem obvestilu. Posamezno transakcijo je možno spremeniti v obroke najkasneje 10 dni pred dnevom plačila mesečnih obveznosti. Ko imetnik kartice za spremembo v obročno plačilo prejme potrditveni SMS, je sprememba v obroke zaključena.
 • Koliko je največje število obrokov?

  Največje možno število obrokov je 60, vendar je to odvisno od zneska transakcije. Najnižji obrok je 20 EUR. Vse zneske nad 1.200 EUR lahko spremenite v obročna plačila na 60 mesecev.
 • Rad bi spremenil število obrokov? Kako to naredim?

  Posamezno transakcijo je v plačilo na obroke možno spremeniti le enkrat. Imetnik kartice po nakupu prejme SMS obvestilo s podrobnostmi o transakciji in kodo za spremembo plačila v obroke (glej Sliko 1). Z odgovorom na prejeti SMS (vpis kode, glej Sliko 2) je transakcija spremenjena v obroke, imetnik kartice prejme potrditveni SMS (glej Sliko 3). Naknadno spreminjanje števila obrokov ni možno.

  Slika 1: Obvestilo o transakciji:

   Slika1

   Slika 2: Odgovor na prejeti SMS:

  Slika2

  Slika 3: Prejeti potrditveni SMS:

  Slika3

 • Kje lahko kupujem na obroke?

  V plačilo na obroke je možno spremeniti katerokoli transakcijo v vrednosti nad 40 EUR, opravljeno doma ali v tujini, na POS terminalu ali v spletni trgovini ali celo dvig gotovine na bankomatu. Za nakup na obroke ne potrebujete posebne kartice. Prav tako trgovca pred plačilom ni potrebno spraševati, na koliko obrokov vam je pripravljen prodati blago. Spremembo nakupa ali dviga gotovine v obroke naredite sami preko SMS sporočila, takrat, ko imate čas.

  V poslovalnici banke Sberbank lahko sredstva s kartičnega računa prenesete na transakcijski račun in v obroke spremenite tudi to transakcijo ter si tako kredit na obroke odobrite kar sami, brez dodatnih stroškov zavarovanja ali stroškov odobritve kredita.

  Sredstva s kartičnega računa lahko prenesete na svoj transakcijski račun le v poslovalnici banke Sberbank. S sredstvi, prenesenimi na transakcijski račun, imetnik kartice prosto razpolaga – dvigne gotovino. Za opravljeno storitev banka zaračuna stroške po Tarifi banke.

 • Kakšna zavarovanja so vključena v Ide@l Mastercard® kartico?

  Vsi imetniki posojilnih kartic Ide@l Mastercard imajo v ceni mesečnega vodenja kartičnega računa vključen paket zavarovanj (Protipravni odvzem gotovine na bankomatu, Nadomestilo za odtujene ključe, Zloraba kartice, Zavarovanje nakupov/zlorab prek spleta, Podaljšano jamstvo, Zavarovanje nakupa »Za vsak primer« in Garancija najnižje cene). Zavarovalna kritja se razlikujejo glede na tip kartice (Standard in Zlata). Podrobnosti posameznih kritij so opisane v Splošni pogoji za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.
 • Kako lahko uporabim zavarovanje na kartici?

  Za prijavo in uveljavitev zavarovalnih primerov mora uporabnik kartice obvezno kontaktirati z asistenčnim centrom zavarovalnice ERGO, Šlandrova ulica 4, Ljubljana-Črnuče, ki nudi in organizira asistenčne storitve na brezplačni številki 080 51 10 za klice iz Slovenije ali +386 1 569 13 60 za klice iz tujine.
 • Kolikšna je minimalna vrednost nakupa enega izdelka za zavarovanje »podaljšana garancija«?

  Zavarovanje »podaljšana garancija« velja za nakupe izdelkov nad vrednostjo 500 EUR, ki so bili plačani z Ide@l Mastercard kartico. Po izteku garancije proizvajalca lahko v primeru garancijske napake uveljavljate »podaljšano garancijo« in sicer 36 mesecev od dneva nakupa.
 • Kaj vsebuje zavarovanje »podaljšana garancija«?

  Zavarovalno kritje je podano za okvaro tehničnega blaga, katerega nova nabavna vrednost je ob nakupu višja od 500 EUR in ki ni starejše od 36 mesecev. Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino do višine nastale škode, največ do novo nabavne vrednosti blaga oziroma do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu.
 • Dokumentacija potrebna pri uveljavljanju zavarovanja »podaljšana garancija«?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec (imetnik kartice) zavarovalnici dolžan predložiti:

  • račun za nakup blaga,
  • dokazilo o plačilu blaga s plačilno kartico, na podlagi katere je sklenjeno zavarovanje po teh pogojih (slip ali izpisek iz katerega je razvidno plačilo s kartico),
  • poročilo servisa
  • pregledu oziroma popravilu okvarjenega blaga,
  • račun za popravilo blaga,
  • garancijsko izjavo za blago.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kolikšna je minimalna vrednost nakupa enega izdelka za zavarovanje »za vsak primer«?

  Zavarovanje »za vsak primer« velja za nakupe izdelkov nad vrednostjo 300 EUR, ki so bili plačani z Ide@l Mastercard kartico. Zavarovanje »za vsak primer« velja 36 mesecev od dneva nakupa.
 • Kaj vsebuje zavarovanje »za vsak primer«?

  Zavarovalno kritje velja za okvare tehničnega blaga, katerega nova nabavna vrednost je ob nakupu višja od 300 € in ki ni starejše od 36 mesecev za primer nepredvidene poškodbe in/ali uničenja kupljenega blaga (negarancijske napake), kot so npr.:

  • poškodbe zaradi nenamerne nerodnosti, padec ali razbitje izdelka, vdor tekočin,
  • poškodbe zaradi mehanske sile, implozije in drugih učinkov pritiska,
  • neposredno delovanje električne energije zaradi zemeljskega stika, kratkega stika, previsoke ali prenizke napetosti, elektronski naboj, elektromagnetne motnje.
  • Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino do višine nastale škode, največ pa do dejanske vrednosti blaga oziroma do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu. Zavarovalna vrednost za zavarovano blago je vedno dejanska vrednost. V primerih, ko škoda nastane zaradi nenamerne nerodnosti, zavarovalnica izplača 80 % zavarovalnine.

 • Dokumentacija potrebna pri uveljavljanju zavarovanja »za vsak primer«?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec zavarovalnici dolžan predložiti:

  • račun za nakup blaga,
  • dokazilo
  • plačilu blaga s plačilno kartico,
  • poročilo servisa
  • pregledu oziroma popravilu poškodovanega blaga,
  • račun za popravilo blaga.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kolikšna je minimalna vrednost nakupa enega izdelka za zavarovanje »najboljše cene«?

  Zavarovanje »najboljša cena« velja za nakupe izdelkov nad vrednostjo 100 EUR, ki so bili plačani z Ide@l Mastercard kartico. Razliko v ceni je potrebno prijaviti v 30 dneh od dneva nakupa oziroma v roku 7 dni od tiskanega oglasa z nižjo ceno.
 • Kaj vsebuje zavarovanje »najboljše cene«?

  Zavarovalno kritje je podano za razliko med ceno, ki jo je kupec plačal s svojo plačilno kartico in ceno iz tiskanega oglasa za isto blago (ista znamka, isti model in/ali številka modela) katerega nova nabavna vrednost je ob nakupu višja od 100 EUR. Tiskani oglas mora biti objavljen v roku 30 dni od nakupa. Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino največ do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu.
 • Dokumentacija potrebna pri uveljavljanju zavarovanja »najboljše cene«?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec zavarovalnici, v roku 7 dni od izdaje tiskanega oglasa, dolžan predložiti:

  • račun za nakup blaga,
  • dokazilo,
  • plačilu blaga s plačilno kartico, na podlagi katere je sklenjeno zavarovanje po teh pogojih,
  • tiskani oglas, ki dokazuje razliko v ceni med ceno kupljenega izdelka in ceno oglaševanega izdelka.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje »protipravni odvzem gotovine pri bankomatu«?

  Zavarovalnica krije škodo v višini protipravno odvzete gotovine, dvignjene na bankomatu, z Ide@l Mastercard kartico, vendar pa največ do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu.

  Zavarovalni primeri:

  • če je zavarovanec dvignil gotovino na bankomatu in je prišlo do protipravnega odvzema gotovine s strani tretje osebe v dveh urah po opravljenem dvigu,
  • po dvigu gotovine z bankomata, ki jo je zavarovanec opravil zaradi resne in nedopustne grožnje s strani tretje osebe.
 • Dokumentacija potrebna pri uveljavljanju zavarovanja »protipravni odvzem gotovine pri bankomatu«?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec zavarovalnici dolžan predložiti policijski zapisnik.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje »nadomestilo za odtujene ključe in dokumente«?

  Zavarovalnica krije stroške, ki nastanejo kot posledica zamenjave istovrstnih ključev in pripadajočih ključavnic, strošek izdaje novih osebnih dokumentov, če so bili hkrati z Ide@l Mastercard kartico zavarovancu protipravno odvzeti tudi ti osebni predmeti, vendar največ do zavarovalne vsote v izbranem paketu.
 • Dokumentacija potrebna pri uveljavljanju zavarovanja »nadomestilo za odtujene ključe in dokumente«?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec zavarovalnici dolžan predložiti:

  • policijski zapisnik, ki dokazuje izpolnitev pogojev iz 3.1. točke tega člena in
  • račune za stroške, ki so zavarovancu nastali z zamenjavo ključev in ponovne izdaje dokumentov.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje »zloraba kartice«?

  Zavarovanje krije škodo v znesku opravljenih nepooblaščenih transakcij, ki bremenijo zavarovančev račun, če je do zlorabe prišlo v 24-ih urah pred trenutkom, ko je imetnik kartice izgubo ali odtujitev Ide@l Mastercard kartice po telefonu prijavil banki, in pred zahtevo banke, da se kartica blokira, torej do 23:59 na dan, ko je bila opravljena telefonska prijava izgube ali odtujitve kartice.
 • Dokumentacija potrebna pri uveljavljanju zavarovanja »zloraba kartice«?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je imetnik kartice zavarovalnici dolžan predložiti:

  • policijski zapisnik,
  • kopijo bančnega izpiska z označenimi nepooblaščenimi transakcijami, ki jo je potrdila banka.

  Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino do višine nastale škode, največ pa do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje »zavarovanje nakupov preko spleta«?

  Zavarovanje krije škodo v znesku opravljenih nepooblaščenih transakcij, opravljenih preko spleta, ki bremenijo zavarovano posojilno kartico Ide@l Mastercard, vendar največ do višine zavarovalne vsote in sicer v 24-ih urah pred trenutkom, ko je zavarovanec ugotovil zlorabo in jo po telefonu prijavil banki, in pred zahtevo banke, da se kartica blokira, torej do 23:59 na dan, ko je bila opravljena telefonska prijava spletne zlorabe kartice.
 • Dokumentacija potrebna pri uveljavljanju zavarovanja »zavarovanje nakupov preko spleta«?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec zavarovalnici dolžan predložiti:

  • policijski zapisnik,
  • kopijo bančnega izpiska z označenimi nepooblaščenimi transakcijami, ki jo je potrdila banka.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kako se zavarovati pred lažnimi prodajalci na internetu?

  Zavarovanje pred lažnimi nakupi na internetu ni vključeno v zavarovanje Ide@l Mastercard kartice. Pri nakupovanju na spletu svetujemo pazljivost. Da si prihranite nevšečnosti, vedno predhodno preverite prodajalca, preden skočite v navidez ugoden nakup. V primeru spletne goljufije priporočamo, da kartico čimprej prekličete, goljufijo pa prijavite na portalu https://www.varninainternetu.si.

  Več o varnem nakupovanju na internetu pa si preberite na povezavah:

  https://www.varninainternetu.si/2017/lazni-elektricni-skuterji/
  https://www.varninainternetu.si/2012/5-znakov-za-alarm-ko-kupujete-na-spletu/
 • Kaj je SMS obveščanje?

  Storitev SMS obveščanje je poleg obveščanja uporabnika kartice o opravljenih transakcijah s plačilnimi karticami namenjena tudi zgodnjemu zaznavanju kartičnih zlorab. Če uporabnik kartice prejme obvestilo o transakciji, za katero ve, da je ni opravil sam, o tem obvesti banko, ki kartico blokira in s tem zmanjša škodo, ki jo lahko zloraba povzroči.

  Bodite obveščeni o vseh transakcijah z vašo Ide@l Mastercard® kartico in se zavarujte pred zlorabami.

  Storitev zajema:

  • obvestilo o izvedeni avtorizaciji ob plačilu s kartico (znesek, datum, ura, kraj) in informativno razpoložljivo stanje limita kartičnega računa po izvedeni transakciji
  • obvestilo o izdelavi izpiska, znesku in datumu plačila mesečnih obveznosti
  • ponudbo za obročno plačilo, za zneske nad 40 EUR (velja za posojilne Ide@l Mastercard kartice)

  Lastnosti:

  • hitro odkrivanje zlorab in možnost pravočasnega ukrepanja ter preprečitev večjih finančnih izgub,
  • obveščanje o vseh opravljenih ali zavrnjenih nakupih preko POS terminalov, spleta ali telefona in dvigih gotovine na bankomatu, doma in v tujini, in sicer vedno, kadar je za plačilo nakupa opravljena online avtorizacija,
  • SMS sporočilo prejmete na izbrano telefonsko številko mobilnega telefona (lahko tudi tuji mobilni operater),
  • storitev SMS obveščanje je za imetnike posojilnih Ide@l Mastercard kartic brezplačna in je vključena v ceni mesečnega vodenja kartičnega računa. Pri Ide@l Mastercard karticah z odloženim plačilom se zaračuna mesečno nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo banke.
 • Koliko stane SMS obveščanje?

  Storitev SMS obveščanje je za imetnike posojilnih kartic Ide@l Mastercard vključena v ceni mesečnega vodenja kartičnega računa in je sestavni del lastnosti produkta posojilne kartice. Številka mobilnega telefona je pogoj, obvezen podatek, za pridobitev Ide@l Mastercard kartice. Pri karticah z odloženim plačilom je SMS obveščanje opcijska storitev, ki se zaračunava skladno s Tarifo banke.
 • Prejel sem SMS obvestilo o uporabi kartice, vendar nakupa nisem izvedel jaz? Kaj storiti?

  Če ste prepričani, da nakupa niste opravili, vam svetujemo, da takoj pokličete Kontaktni center Sberbank banke na +386 1 569 22 59 (24 ur na dan) in prijavite sum zlorabe kartice ter kartico blokirate in tako preprečite morebitne nadaljnje zlorabe kartice.
 • Opravil sem nakup z Ide@l Mastercard kartico, vendar SMS obvestila nisem prejel. Kaj storiti?

  Plačila cestnin, parkirnine, nakupi izdelkov v samopostrežnih avtomatih in plačila s kartico na letalskih letih se običajno izvedejo brez avtorizacije plačila, v tako imenovanem off-line načinu. Za tovrstna plačila SMS obvestila običajno ne boste prejeli.
 • Kaj je OTP čitalec?

  Je naprava, ki generira enkratno naključno geslo OTP (One Time Password) s katerim se uporabnik varno avtenticira na daljavo. Uporabljamo ga v elektronskem bančništvu, spletnem nakupovanju, telefonskem bančništvu in ostalih storitvah.
 • Kaj je mŽeton

  Je elektronski generator enkratnih gesel (OTP). Kot posebno funkcionalnost v mobilni banki mSberbank jo lahko uporabnik z avtentikacijo aktivira z enim klikom. Ustvarjena enkratna gesla se uporabljajo za potrjevanje Mastercard Identity Check varnih plačil prek spleta s kreditno kartico.
 • Kaj je Mastercard ID Check™?

  Kartica Ide@l Mastercard vam omogoča varno in brezskrbno spletno nakupovanje. Na spletnih prodajnih mestih z oznako Mastercard ID Check se imetnik kartice ne predstavlja s številko kartice temveč se plačilo opravi z dodatnim enkratnim geslom, ki ga generiramo z uporabo mŽetona v mobilni banki mSberbank SI ali OTP čitalca in varnostnega standarda EMV® 3-D Secure, na spletnih mestih brez navedene oznake pa vnesete podatke o kartici, ki jih zahteva spletno prodajno mesto. Spletne trgovine, ki omogočajo varnejše plačevanje, so označene z logotipom Mastercard ID Check.


   class=

   

  Lastnosti:

  • Višja stopnja varnosti pri spletnih nakupih
  • Povečanje zaupanja in zaščite uporabnikov kartic in trgovcev
  • Dodatno preverjanje pristnosti uporabnika kartice z uporabo enkratnega gesla, generiranega s pomočjo mŽetona prenosnega OTP čitalca
 • Zakaj potrebujem OTP čitalec?

  Prenosni čitalec vam omogoča poslovanje z vašo kartico na internetu. Z njegovo pomočjo boste lahko varno nakupovali v spletnih trgovinah z oznako Mastercard ID Check. Prav tako omogoča dostop do spletnega bančništva.
 • Kako uporabljam OTP čitalec?

  V OTP čitalec vstavimo pametno kartico in sledimo spodaj opisanim korakom glede na tip OTP čitalca.

  OTP čitalec Gemalto

  BUY (NAKUP): Sproži funkcijo ustvarjanja enkratnega gesla na podlagi »poziv – odgovor« za potrditev transakcije pri spletnem nakupovanju.

  gemalto

  Koraki:

  1. Vstavite pametno kartico Mastercard in pritisnite modro funkcijsko tipko »BUY«. Prikaže se naslednje sporočilo:
   slovensko: Prijava Počakajte…
   angleško: Login Wait…
  2. Nato se pokaže spodnje sporočilo:
   slovensko: Poziv
   angleško: Challenge
  3. Vnesite pozivno »Izziv« številko (prikazano na spletni strani) in vnos potrdite s tipko OK.
  4. Čitalec povpraša po PIN-u kartice, ki ga vnesete in potrdite s tipko OK. Če je PIN pravilen se izpiše:
   slovensko: PIN je pravilen
   angleško: PIN OK!
  5. Čitalec izpiše enkratno geslo, ki ga vnesemo v okno »OTP enkratno geslo«, na primer:
   slovensko: O d g o v o r : 1 2 3 4 5 6 7 8
   angleško: R e s p o n s e : 1 2 3 4 5 6 8 7

  Navodila za uporabo OTP čitalca Gemalto.

  OTP čitalec Vasco®

  vasco

  Koraki:

  1. Vstavite pametno kartico Mastercard in pritisnite oranžno funkcijsko tipko »S«.
  2. Prikaže se sporočilo: »POZIV?«
  3. Vnesite pozivno številko »Izziv« (prikazano na spletni strani) in vnos potrdite s tipko OK.
  4. Čitalec povpraša po PIN-u kartice, ki ga vnesete in potrdite s tipko OK.
  5. Čitalec izpiše enkratno geslo, ki ga na spletni strani vnesite v okno »OTP enkratno geslo«.

  OTP čitalec Todos

  todos

  Koraki:

  1. Vstavite pametno kartico Mastercard in z vrtečim koleščkom izberite »PODPIS«, ki ga potrdite s potrditveno tipko.
  2. Prikaže se sporočilo »POZ«:
  3. Vnesite pozivno »Izziv« številko (prikazano na spletni strani) in vnos potrdite s potrditveno tipko.
  4. Čitalec povpraša po PIN-u kartice, ki ga vnesete in potrdite s potrditveno tipko.
  5. Čitalec izpiše enkratno geslo, ki ga na spletni strani vnesite v okno »OTP enkratno geslo«.
 • Kako prekličem kartico v primeru izgube ali kraje?

  Izgubo kartice prijavite takoj, ko jo pogrešite, v katerikoli enoti Sberbank ali v enoti banke, ki vodi vaš transakcijski račun. V primeru preklica kartice po telefonu nam to lahko sporočite 24 ur na dan, 7 dni v tednu na številko 080 22 65 oziroma +386 1 569 22 59 za klice iz tujine.

  Če je bila kartica ukradena ali če obstaja sum kraje, morate odtujitev prijaviti tudi najbližji policijski postaji.

  Z dnem prejema obvestila o izgubi ali kraji kartice bo banka kartico preklicala in onemogočila nadaljnje poslovanje s to kartico. Banka prevzame odgovornost za nastalo škodo po preklicu kartice. Imetniki Ide@l Mastercard® posojilne kartice imate vključeno zavarovanje za primer zlorabe ob izgubi ali kraji kartice. Banka krije škodo nepooblaščenih transakcij do višine 300 EUR tudi za transakcije, ki so bile opravljene do 24 ur pred preklicem kartice.

  Novo kartico boste naročili v matični poslovalnici, prejeli jo boste v 7 delovnih dneh.


Do kartice v treh korakih

Za naročilo ni potreben obisk banke. Enostavno izpolnite obrazec na spletni strani in pripravite ustrezne dokumente.

S SMS sporočilom boste obveščeni o terminu obiska predstavnika banke.

Na dogovorjeni lokaciji boste podpisali potrebne dokumente za izdajo kartice, ki jo boste prejeli po pošti ali prevzeli v naši poslovalnici.


Izračunajte svoj možen limit in naročite kartico


V odhodke se štejejo mesečni stroški kreditov in lizingov.

Želim Ide@l kartico


Za to višino limita vam je na voljo:

Izracunajte kredit

Izračunaj kredit >

Preverite možnosti kredita v žepu in izračunajte znesek za svojo Ide@l kartico.

 

Podrobno o kartici

Dodatne prednosti >

Preverite lastnosti in primerjajte prednosti, ki vam jih prinašata Standardna in Zlata Ide@l kartica.

Garancije in zavarovanja

Garancije in zavarovanja >

Imetniki kartice imajo vključen paket zavarovanj za opravljene nakupe in za morebitne zlorabe v primeru izgube ali kraje kartice.